logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Srnie

Zriadenie:
1863
Titul kostola:
sv. Jána Nepomúckeho (1832).
Iné mená:
Horné Srnie: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Szrnye, Srnye, 1786 Srnye, 1808 Trencsén-Szrnye, Trenčánské Srní, Trenčánské Srnjé, 1863–1873 Trencsénszrnje, 1877–1882 Trencsénszrnye, Felsőszrnye, 1888–1902 Felsőszrnye, 1907–1913 Felsőszernye, 1920– Horné Srnie
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nová Nemšová (100),
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Horné Srnie spolu s obcami Nemšová, Ľuborča, Kľučové a Trenčianska Závada patrilo do farnosti Nemšová. Barokový kostol sv. Jána Nepomuckého bol postavený v roku 1789 a bola tu zriadená miestna kaplánka. Od roku 1805 bolo Horné Srnie spravované z nemšovskej farnosti ako filiálka.
Farnosť Horné Srnie bola založená v roku 1863 z rozhodnutia vtedajšieho nitrianskeho biskupa Augustína Roškovániho. Prvým farárom pôsobiacim v novovzniknutej farnosti bol Štefan Ucsnay.
Barokový kostol z roku 1789 prestavali v rokoch 1941 - 1942. Z pôvodnej zástavby sa zachovala veža v priečelí terajšieho kostola. V bočnej kaplne sa nachádza rokokový oltár z druhej polovice 18. storočia. Prestavbu kostola po dohode s vedením obce pripravil vdp. Cyril Žembery. V roku 1937 ho vystriedal mladý ambicózny kaplán, vdp. Anton Posluch, ktorý začal pokračovať v započatom diele. Spolupracoval s vedením obce (bol členom finančnej komisie obecnej rady) a spoločene prepracovali pôvodný projekt. Od posviacky základného kameňa – 17. augusta, práce rýchlo postupovali a do príchodu zimy bola hrubá stavba pod strechou. 28. novembra 1942 zažili v obci slávnostné vkročenie do priestorov novopostaveného kostola sv. Jána Nepomuckého. Z poverenia J. E. pána biskupa Dr. Karola Kmeťka, vdp. kanonik Msgr. Rudolf Formánek posvätil bohostánok a požehnal nový chrám. Tento úkon bol urobený z dôvodu, lebo mimoriadne nežičlivá jeseň nebola vhodná na posviacku. Slávnostné vysvätenie chrámu bolo odložené o rok a uskutočnilo sa 5. 9. 1943.
Pramene:
https://hornesrnie.wbl.sk/ [20.11.2021]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 sept. 20. 1798 - - Kuhajda, Hilarion, OFM kaplán miesta
1798 nov. 9. 1805 - - Šmacho, Imrich kaplán miesta
1805 - - 1864 - - Šmacho, Imrich
1864 - - 1897 - - Učnai, Štefan (1822-1897) farár
1898 - - 1898 - - Kulifaj, Anton administrátor
1898 - - +1925 dec. 18. Diera, Ignác (1858-1925) farár
1925 - - 1926 - - Šinkovič, Vincent administrátor
1926 - - 1926 - - Bezák, Pavol administrátor
1926 - - 1937 - - Žembery, Cyril farár
1937 - - 1948 - - Posluch, Anton administrátor, farár
1948 - - +1968 máj 23. Turček, Augustín farár
1968 - - +1991 sept. 5. Štefánek, Jozef správca farnosti
1992 - - 2000 - - Nosál, Maximilián správca farnosti
2000 - - 2014 - - Lugowski, Stanislav farár 2000-2008 duchovný pre veriacich PL v Nitre, 2008 honor. dekan