logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Opatovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie, neskôr sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
Žiar nad Hronom : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1969 pričl. o. Horné Opatovce; 1971 pričl. o. Šášovské Podhradie; 1971–1991 pričl. o. Ladomerská Vieska; 1980–1991 pričl. o. Lutila.
Horné Opatovce: 1773 Felső-Apáthi, Horne Opatowcze, 1786 Felschő-Apáthi, Horne Opatowce, 1808 Felső-Apáthi, Viészka-Apáthi, Opatdorf, Horní Opátowce, 1863–1913 Felsőapáti, 1920–1969 Horné Opatovce
---------------
1773 Sancta Crux, Sz[ent]-Kereszt, Heiligs-Creütz, Swaty Kriss, 1786 S[ent]-Kereszt, 1808 Szent-Kereszt, Fanum Sanctae Crucis, Heiligen-Kreutz, Swatý Kříž, 1863 Szentkereszt, 1873–1888 Barsszentkereszt, 1892–1913 Garamszentkereszt, 1920 Svätý Kríž, 1927–1955 Svätý Kríž nad Hronom, 1955– Žiar nad Hronom
Šášovské Podhradie: 1773 Saskő-Várallya, Schlosz-Dorff, Sossow, 1786 Scháschkő-Wárallya, Schloßdorf, Ssossow, 1808 Saskővárallya, Schloßdorf, Podhradí, 1863 Szászka, 1873–1877 Sasköváralja, 1882–1913 Saskőváralja, 1920 Podhradie, 1927–1971 Šášovské Podhradie
Stručné dejiny:
Farnosť bola zrušená, teraz je filiálkou farnosti Ladomerská Vieska.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Horné Opatovce) kňaz
1656 sp. - - - - Vieszky Jacobus. farár
1673 feb. 7. 1675 - - Kmethy, Juraj farár
1675 máj 7. 1682 - - Nemecskay, Michal farár
1682 - - 1686 máj 21. Čermák, Mikuláš farár
1686 máj 28. 1691 - - Majténi, Imrich farár
1691 mar. 26. 1693 - - Máriássy, Ján farár
1693 máj 1. 1694 jan. 20. Szerdahelyi, Ján František farár
1694 jan. 20. 1694 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár
1694 mar. 8. 1694 - - Kirksmann, Ján Jakub farár
1695 - - +1703 - - Miris, Mikuláš excurrendo
1704 - - 1713 - - Krizsanóczy, Ján farár
1713 nov. 22. 1718 - - Raukay, Matej farár
1718 dec. 6. 1727 mar. 5. Matejovič, Eliáš farár
1727 mar. 15. +1740 mar. 4. Galbavý, Ján († 1740) farár
1740 mar. 10. 1758 - - Kubínyi, Andrej farár
1758 sept. 11. +1776 apr. 11. Liszka, Ján farár
1776 máj 13. - - - Mihálovics, Ignác farár
1821 sp. - 1826 sp. - Machácsek Franciscus farár
1827 sp. - 1828 sp. - Machácsek Franciscus farár
1829 sp. - 1833 sp. - Privitzer, František farár
1834 sp. - 1842 sp. - Grolmus, Lukáš farár
1852 sp. - 1866 sp. - Grolmus, Lukáš farár
1909 - - 1921 - - Štrbáň, Ján farár
1922 - - 1934 - - Vajcík, Alexander farár
1956 - - 1965 - - Szabó, František (1911-1997) správca farnosti
1965 - - 1969 - - Veselovský, Anton správca farnosti