logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Lefantovce

Zriadenie:
od roku 1217
Titul kostola:
sv. Jána Nepomuckého (1771).
Iné mená:
Lefantovce okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1976 zlúč. o. Dolné Lefantovce a Horné Lefantovce (po 1786 pričl. o. Svätý Ján). 1976– Lefantovce ----------------------Dolné Lefantovce: 1773 Alsó-Leffand, Dolne Leffantowcze, 1786 Alschó-Elephant, Alschó-Lefant, 1808 Alsó-Lefánt, Unter-Elefant, Dolní Lefantowce, 1863–1913 Alsóelefánt, 1920–1975 Dolné Lefantovce Horné Lefantovce: 1773 Felső-Leffand, Horne Leffantowcze, 1786 Felschő-Elephant, Felschő-Lefant, 1808 Felső-Lefánt, Ober-Elefant, Horní Lefantowce, 1863–1913 Felsőelefánt, 1920–1975 Horné Lefantovce Svätý Ján: 1786 S[en]t-Jánosch-Elephant
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
časť D. Lefantovce (840), k. P. M. Národ. (16. st.)
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich(1332,Horné Lefantovce) kňaz
1783 pred - - - - spravujú pavlíni
1784 - - 1804 - - Turszky, Nicolaus farár
1804 - - 1809 - - Šorec, Imrich farár
1809 - - 1820 ? - Veszely, Antonius farár
1820 ? - 1852 ? - Burzsák, Joannes farár
1853 - - 1865 - - Lerch, František farár
1865 - - 1880 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1880 - - 1880 - Tóth, Ján (1856-1907) administrátor
1880 - - +1898 - Špaček, Alojz farár
1898 - - 1899 - - Kasala, Ján administrátor
1900 - - 1933 - - Mittuch, Jozef farár
1933 - - 1934 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
1934 - - 1938 - - Klčo, Jozef farár
1938 - - 1939 - - Adamec, Alojz administrátor
1939 - - 1996 - ????? ????? Ak poznáte meno tohto kňaza, napíšte nám ho! Pomôžete nám.
1996 - - 1997 - - Marťák, Jozef správca farnosti
1997 - - 1997 po - Kováčik Anton administrátor