logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Hámre

Zriadenie:
1715
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Horné Hámre: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Felső-Hamor, Ober-Hamor, Horne Hamry, 1786 Felschő-Hamor, Horné Hamri, 1808 Felső-Hámor, Ober-Hammer, Horní Hámry, 1863–1913 Felsőhámor, 1920 Horné Hámry, [Horné] Hámre, 1927–1948 Horné Hámry, 1948– Horné Hámre
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hrabičov (607), k. P. M. Sedemb. (1950), 2. Župkov (866), 3. Žarnov. Huta (264).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Do 1715 boli Horné Hámre filiálkou žarnovickej farnosti, potom tu zriadili farnosť. Pri nej je systemizovaná kaplánska stanica.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1715 mar. 14. 1718 - - Hivner, Ján farár
1718 aug. 7. 1723 - - Kamečánsky, Juraj farár
1723 nov. 4. 1727 mar. 15. Galbavý, Ján († 1740) farár
1727 apr. 8. 1731 - - Haško, Ondrej farár
1731 - - 1747 máj 19. Cimra, Matej Martin farár
1747 - - 1758 - - Kociani, Michal farár
1758 júl 8. 1771 máj 24. Prochotský, Juraj farár
1771 sept. 29. 1791 - - Lanczer Joannes farár
1791 - - 1812 - - Borgényi, Ján farár
1812 - - 1825 - - Hangay, Anton farár
1825 - - 1825 - - Heinrich, Matej administrator
1825 - - 1827 - - Matzko, Ján farár
1827 - - 1830 - - Gerliczy, Anton farár
1830 - - 1831 - - Simunyi, Juraj farár
1831 - - 1842 - - Scherer, Jozef farár
1842 - - 1849 - - Ulmann Anton farár
1850 - - 1857 - - Májovský, Anton farár
1857 - - 1860 - - Štrba Jozef farár
1860 - - 1892 - - Köntös, Štefan (1819-1891) farár
1892 - - 1909 - - Matejčík, Ján farár
1909 - - 1934 - - Ludvigh, Gejza farár
1934 - - 1944 - - Záň, Jozef farár
1944 - - 1947 - - Klucha, Rudolf excurrendo
1947 - - 1963 - - Hudec, Štefan (1912-1986) správca farnosti 1951 okr. dekan okr. novobanského
1963 - - 1967 - - Lepp, František (1911-1985) správca farnosti
1967 - - 1968 - - Wahlandt, Vincent správca farnosti
1968 - - +1968 dec. 6. Minárik, Michal správca farnosti
1969 - - 1977 - - Hudec, Rudolf správca farnosti
1977 - - 1980 - - Meško, Jozef, SchP administrátor
1980 - - 1991 - - Obžera Ján správca farnosti
1992 - - 1996 - - Nociar, Jozef správca farnosti