logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Ves

Zriadenie:
1807
Titul kostola:
Farský kostol obrátenia sv. Pavla
Iné mená:
Horná Ves: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1424 villa Felfalu 1773, 1786 Félfalu, Hornejsa, 1808 Felfalu, Horněysa, Horní Wes, 1863–1902 Felfalu, 1907–1913 Ófelfalu, 1920 Horná Ves, Hornejsa, 1927– Horná Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Radobica (810), k. B. S. J. (1955).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť sa tvorila pomaly za doby tereziánskej. R. 1787 rodina Majthényi si tu zriadila súkromnú kaplánsku stanicu a vydržiavala pátra z nitrianskeho konventu. To však netrvalo dlho. Potom sa osliansky farár domáhal, aby tu bola miestna duchovná správa, lebo veľká vzdialenosť od matkocirkvi to vyžadovala. R. 1800 je tu už diecézny kňaz ako miestny. 1802 potvrdila zriadenie kaplánskej stanice vrchnosť. 1807 bola systemizovaná fara. Kňazi však od začiatku narážali na veľké ťažkosti a nedorozumenia, preto sa tu vymenilo zo storočie 21 kňazov.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1800 - - 1803 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831) farár
1803 - - 1805 - - Schwandtner Ján farár
1805 - - 1808 - - Šumichrast, Pavol (1776-1831) farár po druhý raz
1808 - - 1814 - - Korillyi, Anton farár
1814 - - 1816 - - Jakubík, Jozef administrátor
1816 - - 1819 - - Varga, Tomáš administrátor
1819 - - 1821 - - Prochádzka, Ján administrátor
1821 - - 1822 - - Divisch, Mikuláš administrátor
1822 - - 1825 - - Scherer, Jozef farár
1825 - - 1830 - - Heinrich, Matej administrátor
1830 - - 1832 - - Tichý Ján farár
1832 - - 1832 - - Komora, Alexej administrátor
1832 - - 1839 - - Harzer, František farár
1839 - - 1839 - - Nágel, František (1810-1872) administrátor
1839 - - 1848 - - Rák, Matej farár
1848 - - 1855 - - Albl, Jozef farár
1855 - - 1860 - - Takáč Jozef farár administroval z Oslian
1860 - - 1881 - - Štanga Štefan farár
1881 - - 1882 - - Fodor, Anton administrátor
1882 - - 1911 - - Tencer Ján farár
1911 - - 1913 - - Majerský, Eduard farár
1913 - - 1914 - - Gregor, Ján administrátor
1914 máj - 1914 aug. - Čierny, Vavrinec administrátor
1914 - - 1921 - - Jekkel, Jozef (1886-1951) farár
1922 - - 1936 - - Kuchárik, Ján (1883-1955) farár
1937 - - 1951 - - Berényi, Lukáš správca farnosti
1952 - - 1965 - - Haspra, František správca farnosti
1965 - - 1965 - - Pecha, Jaroslav správca farnosti
1965 - - 1977 - - Prokein, Anton farár
1977 - - +1980 aug. 27. Uhrovský, Jozef správca farnosti
1980 - - 1981 - - Szabó, František (1911-1997) administrátor
1981 - - 1991 - - Príner Ladislav správca farnosti
1991 - - 1995 - - Obžera Ján správca farnosti
1995 - - 1995 - - Farkaš, Vladimír excurrendo
1995 - - 1997 jún 15. Hermanovský Ján farár