logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Mičiná

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Horná Mičiná: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Felső-Micsinye, 1786 Felschő-Micschinye, 1808 Felső-Micsinye, Horní Mičina, 1863–1913 Felsőmicsinye, 1920– Horná Mičiná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čerín (17), k. sv. Martina (1424), 2. Dolná Mičiná (36). 3. Cačín (161), 4. Bečov, Lukavica, Môlča.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Za feudalizmu patrili zemianskej, rodine Beniczkých. V listinách sa spomína r. 1300 ako „terra Mike, filii Radun“ a „terra comitis Mike“. Od Mikeho je meno Mičiná.
Územie patrilo pôvodne radvanskej farnosti. R. 1309 synovia Mikeho žiadali ostrihomského arcibiskupa, aby povolil postaviť kostol a cintorín v mieste, lebo vozenie mŕtvych do Radvane na pochovávanie narážalo na veľké ťažkosti, pre vzdialenosť a preto, lebo most cez Hron často vzala povodeň. /3/. Takto vznikla farnosť, ktorá sa považuje za starobylú, lebo ju uvádza Pazmáňov katalóg. Za reformácie ju zemepáni, previedli na novú vieru. R. 1677 sa vrátila kat. správa a bola k nej pripojená aj Čerínska farnosť pre nedostatok kňazov. Hrochotskú farnosť pripojili ku očovskej. Ale katolíkov bolo tu vždy málo. R. 1603 boli filiálky Vlkanová a Peťová oddelené od Mičinej a prifarená k Badínu pre veľkú vzdialenosť. Po roku 1945 sa chudobní ľudia, ktorí boli väčšinou katolíci, začali húfne sťahovať do BB, takže katolíkov ostalo tam veľmi málo.
Poznámka :
Teraz filiálka farnosti Čerín

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Horná Mičiná) kňaz
1561 sp. - - - - Štefan (Horná Mičiná, 1561) farár
1671 - - 1671 - - Evarist farár
1672 - - 1675 - - Goffkáč, Jakub farár
1675 jan. 25. 1679 - - Gloselius, Matej farár
1679 apr. 17. 1688 - - Husák, Ignác farár
1688 - - 1690 - - Mencsík Gerardus, Augustinus farár
1690 - - 1696 - - Humay, František Ján farár
1696 apr. 14. 1700 - - Szalay, Ján (1665) farár
1700 máj 28. 1710 - - Varinyi Franciscus farár
1710 jún 30. 1715 apr. 28. Apáthy, Ján (18. stor.) farár
1716 máj 7. 1723 apr. 17. Rivolovič, Peter farár
1723 okt. 13. 1728 - - Liskovič, Ján Anton farár
1728 mar. 22. 1735 - - Jurčák, Matej farár
1735 mar. 21. 1737 feb. 6. Michna, Matúš farár
1737 feb. 12. 1740 máj 18. Brško, Ondrej farár
1740 máj 24. 1748 - - Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
1748 feb. 5 1761 - - Bárdy, Anton (1710-1761) farár
1761 dec. 31. 1764 máj 8. Mednyánszky, Jozef farár
1764 aug. 25. 1768 - - Boršický, Ján (1728-1770) farár
1769 jan. 20. 1780 - - Fábry, Jozef (1742-1802) farár
1781 - - 1789 - - Gurka, Andrej farár
1789 - - 1794 - - Urbanský Jozef farár
1794 - - 1799 - - Ďurčák, Jozef farár
1799 - - 1807 - - Laurinec, Andrej farár
1807 - - 1815 - - Havas, Ján farár
1815 - - 1824 - - Justh, Ján farár
1824 - - 1824 - - Dvorágh, Jozef administrátor
1824 - - 1834 - - Hromada, Tomáš farár
1834 - - 1851 - - Tholt Štefan farár
1851 - - 1863 - - Vallaschek Ján farár r. 1851-52 administruje Zimmermann
1863 - - 1881 - - Rakovský, Matej farár
1881 - - 1881 - - Čellár, Jozef administrátor
1881 - - 1889 - - Ďateľ, Ján farár
1889 - - 1897 - - Vlčák Juraj farár
1897 - - 1903 - - Dlhoš, Štefan farár
1903 - - 1903 - - Burka, Karol administrátor
1903 - - 1909 - - Zachar Ján farár
1909 - - 1914 - - Kocák, Michal (1880-1953) správca farnosti
1915 - - 1918 - - Mesík-Vajda, František farár
1918 - - 1920 - - Baraník, Ján farár
1920 - - 1923 - - Šimuni Jozef farár
1923 - - 1936 - - Paldauf, Štefan farár
1936 - - 1938 - - Gröbl, Andrej farár
1938 - - 1938 - - Magyarits, Mikuláš farár
1939 - - 1953 - - Valach, Mikuláš správca farnosti
1954 - - 1990 - - excurrendo spravuje sa z Banskej Bystrice