logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Lehota

Zriadenie:
1808
Titul kostola:
Kostol sv. Michala archanjela
Iné mená:
Horná Lehota: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1953 vyčl. o. Podbrezová.
1773 Felső-Lehotha, 1786 Felschő-Lehota, 1808 Felső-Lehota, Horní Lhota, 1863–1902 Felsőlehota, 1907–1913 Felsőszabadi, 1920 Horná Lehôta, 1927– Horná Lehota
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Tajch, Srdiečko, hotel Tále, chaty.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Do začiatku 17 st. bola lopejskou filiálkou. Okolo r. 1615 založil tu G. Tribell farnosť pre ev. R. 1673 bola odovzdaná katolíkom a začas ju spravovali valaštianskí farári. R. 1692 je tu už F Jakubec. R.1705 ho vypovedali. R. 1711 sa vrátila katolíkom a bola prifarená k Lopeju. R. 1787 zriadili tu miestnu kaplánsku stanicu, ktorú 1808 povýšili na faru.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1799 - - 1805 - - Simonyi, Ján farár
1805 - - 1818 - - Schwandtner Ján farár
1818 - - 1830 - - Petruš, Štefan farár
1830 - - 1830 - - Novák, Ján (?-1849) administrátor
1830 - - 1834 - - Rakovský, Ján (Dubová, -1853) farár
1834 - - 1849 - - Budatínsky, Samuel farár
1849 - - 1851 - - Ivichich, Karol farár
1851 - - 1861 - - Mesík, Andrej farár
1861 - - 1867 - - Bartáky, Jozef farár
1867 - - 1867 - - Dvorský, Eduard administrátor
1867 - - 1898 - - Cinko, Andrej farár
1898 - - 1899 - - Grígeľ, Matej administrátor
1899 - - 1902 - - Kúdelka, Anton administrátor
1902 - - 1904 - - Mika, Michal farár
1904 - - 1908 - - Pálik, Jakub administrátor
1908 - - 1909 - - Judt, Michal J. administrátor
1909 - - 1911 - - Leporis, Ignác farár
1911 - - 1915 - - Kossányi, Gejza farár
1915 - - 1923 - - Kahay, Ján farár
1923 - - 1923 - - Gröbl, Andrej administrátor
1923 - - 1935 - - Dlhý, Emil správca farnosti
1935 - - 1938 - - Veselovský, Anton excurrendo z Podbrezovej
1938 apríl 1. 1944 - - Lenhardt, Jozef správca farnosti 1938-1952 miestny činovník potravného družstva
1944 - - 1952 máj - Lenhardt, Jozef farár 1950 cirk. škôldozorca, dekan brezniansky
1952 - - 1965 - - Lihotský, Pavol správca farnosti
1965 - - 1977 - - Očenáš, František (1922-2016) správca farnosti
1977 - - 1980 - - Kosťov Peter, ThDr. správca farnosti