logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hontianske Nemce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Hontianske Nemce: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
po 1913 pričl. o. Rakovec; 1990 pričl. o. Sitnianska Lehôtka.
1773 Némethy, Nemtze, Nemce, 1786 Némethi, Nemcze, 1808 Némethi, Němce, Nimthy, 1863–1907 Németi, 1913 Hontnémeti, 1920–1948 Nemce, 1948– Hontianske Nemce
---------------
Rakovec: 1773 Rakovcze, 1786 Rakowcze, 1808 Rákócz, Rákoty, 1863 Rakóc, 1873–1907 Rákóc, 1913 Hontrákóc
Sitnianska Lehôtka: 1773 Szitna-Lehotha, Sitanska Lehota, 1786 Žitna Lehota, 1808 Szitnya-Lehotka, 1863–1882 Szitnyalehota, 1888–1907 Szitnyalehotka, 1913 Szitnyaliget, 1920 Sitnianska Lehotka, 1927–1990 Sitnianska Lehôtka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Domaniky (300), k. sv. Margity (1929), 2. Devičie (100)).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Consolinus(1332,Devičie) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Hontianske Nemce, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Domaníky) kňaz
1527 pred - +1527 - - Rosenberger, Ján (Hontianske Nemce, 1527) farár
1577 sp. - 1561 - - Rajeczi, Pavol farár
1616 sp. - - - - Baranay, Matej farár
1630 sp. - - - - Maróthy, Martin (Tesáre nad Žitavou, 1630) farár
1638 sp. - - - - Školka, Ján farár
1647 sp. - - - - Husár, Abrahám farár
1660 sp. - - - - Bludonicz Joannes farár
1664 apr. 24. - - - Husár, Vavrinec farár
1665 máj 26. 1679 - - Szun, Ondrej farár
1679 apr. 10. 1684 - - Petróci, Tomáš farár
1686 aug. 13. 1689 - - Hustovič, Lukáš Anton farár
1689 apr. - 1692 - - Szabrnovics, Juraj Ján farár
1692 apr. 16. 1695 - - Petróci, Tomáš farár
1695 - - 1708 - - Philippovics, Ján farár
1708 - - 1709 jún 26. Modray, Ján farár
1709 jún 26. 1711 jan. - Petróci, Tomáš farár
1711 jan. 17. 1711 mar. - Jakubek, Štefan farár
1711 mar. 18. 1713 nov. 17. Schores, Juraj farár
1713 nov. 22. 1727 - - Krizsanóczy, Ján farár
1727 mar. 5. 1743 apr. 1. Pierstl, Ondrej farár
1743 apr. - +1745 máj 11. Novota, Ján farár
1745 - - 1750 máj 26. Durányi, Andrej Jozef Ignác farár
1750 júl 24. 1751 - - Závadszky Georgius. farár
1751 apr. 22. 1753 jún 29. Balko, Matej farár
1753 júl 17. +1762 nov. 4. Vreteniczky Paulus. farár
1762 nov. 22. 1768 júl 3. Hadbavný, Imrich farár
1768 aug. - +1809 sept. 13. Prokop, Vojtech farár
1809 - - 1814 aug. 8. Lipták, Juraj (1764-1821) farár
1814 aug. 8. +1828 júl 27. Gromon Josephus farár
1828 aug. 14. +1839 feb. 24. Trsztyánszky, Ján (1793-1839) farár
1839 - - +1869 feb. 13. Zelnik Michael. farár
1869 - - 1881 apr. 21. Kvassay, Štefan farár
1881 - - 1908 - - Weisz Sigismundus. farár
1908 - - 1910 - - Haverla, Jozef farár
1910 - - 1919 - - Margorin Štefan farár
1919 - - 1920 - - Berényi, Eugen administrátor
1919 - - 1928 - - Ravasz, Štefan (1879-1953) farár
1930 - - 1932 - - Váradi Jozef administrátor
1931 - - 1932 - - Bob, Ján administrátor
1947 - - 1952 - - Hlinka, Ján farár
1952 - - 1955 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1955 - - 1958 - - Moravčík, Sanctes Štefan, OFM správca farnosti
1958 - - 1962 - - Jurovský, Stanislav správca farnosti
1962 - - 1976 - - Hutár, Florenc Štefan, OFM správca farnosti kaplán, katechéta, duch. správca v nemocnici
1976 - - 1990 - - Loziňák, Jozef správca farnosti
1990 - - 1995 - - Kaňka, Ferdinand správca farnosti
2007 - - 2008 - - Glejdura Pavel farár