logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hliník nad Hronom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina
Iné mená:
Hliník nad Hronom : okres Žiar nad Hronom/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1773 Geletnek, Hlinick, Hlinik, 1786 Geletnek, Hlinik, 1808 Geletnek, Hliník, 1863–1913 Geletnek, 1920 Hliník, 1927– Hliník nad Hronom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Lehôtka pod Brehmi (480), kap. B. S. J. (1911).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Nachodí sa v pápežských decimačných protokoloch aj v Pazmáňovom katalógu. V minulosti patrili k nej aj Vyhne, Pesere, D. Trnávka a Bzenica. Bola pri nej aj kaplánska stanica. Za reformácie prešla na ev. vieru. R. 1673 bola vrátená katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov sa vrátili ev. farári a hneď potom bola farnosť vrátená katolíkom.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Hliník, 1332) farár
1559 sp. - - - - Themel, Gregor farár
1673 aug. - 1681 - - Lelkeš, Juraj farár
1681 mar. 30. 1686 - - Istvánffy, Ján farár
1686 nov. 9. 1689 - - Nemecskay, Michal farár
1689 - - 1695 - - Püspöky Štefan farár
1695 jún 17. 1703 - - Bajmóczy, Michal Ján farár
1703 máj 5. 1709 - - Hizay, Juraj farár
1709 dec. 6. 1710 - - Jankovič, Juraj farár
1710 máj 26. 1714 - - Nagy, Andrej (Hliník, 1710) farár
1714 júl 27. 1740 - - Zavodni Andreas. farár
1740 sept. 17. +1766 mar. 27. Graff, Anton farár
1766 júl 18. 1771 apr. 19. Vavrovič, Štefan farár
1771 apr. 19. 1785 - - Koron, Žigmund farár
1785 - - 1797 - - Košík, Tomáš farár
1797 - - 1812 - - Lányi, Jozef farár
1812 - - 1830 - - Borgényi, Ján farár
1830 - - 1830 - - Tichý Ján administrátor
1830 - - 1857 - - Nichta, Jozef farár
1857 - - 1878 - - Dérer, Vavrinec farár
1878 - - 1879 - - Ambrózy, Pavol farár
1880 - - 1891 - - Kubiš, Ignác farár
1891 - - 1891 - - Kačka, Jozef administrátor
1891 - - 1904 - - Bogisič, Augustín farár
1904 - - 1905 - - Judt, Michal J. administrátor
1905 - - 1924 - - Feldmajer, Augustín farár
1924 - - 1928 - - Dokupil, Augustín správca farnosti
1928 - - 1944 - - Kalmančok, Ondrej farár
1944 po - 1945 - - Dekýš, Jozef správca farnosti
1946 - - 1952 - - Mravík, Benedikt farár šk. dekan, 1950 zást. okr. dekana
1953 - - 1978 - - Pekár, Jozef (1919-1980) správca farnosti
1979 - - 1990 - - Kovalík, Štefan, SDB správca farnosti
1990 - - 1992 - - Jakubík, Miloš farár
1992 - - 2003 - - Čabák, Martin farár 2001-2012 Patrón cirkevného súdu