logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hertník

Zriadenie:
1804
Titul kostola:
sv. Kataríny (1607)
Iné mená:
Hertník: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hertnek, Hertnecht, 1786 Hertnek, 1808 Hertnek, Hertník, 1863–1913 Hertnek, 1920 Heretník, 1927– Hertník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bartošovce (720), k. P. M. Narod. (1610).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Územie severného Šariša od 11. storočia patrilo do Jágerského biskupstva a v jeho rámci do Novohradského archidiakonátu, od 13. storočia do šarišského vicearchidiakonátu so sídlom vo Veľkom Šariši. Z iniciatívy uhorských kráľov aj tu postupne vznikali farské kostoly, spoločné pre viacero dedín. V druhej polovici 13. storočia kostoly na okolí Hertníka boli v Raslaviciach, v Tročanoch a v Janovciach.
Začiatkom druhej polovice 16. storočia sa pánom Hertníka stál Šimon Forgáč, ktorý bol horlivým stúpencom protestantizmu. Podľa vtedajšej zásady poddaní museli prijať náboženské vyznanie svojich zemepánov. Na rozhraní 16. a 17. storočia v Osikove, ktorého filiálkou bol Hertník, sídlil evanjelický farár. V tom čase celé okolie bolo protestantské.
Synovia Šimona Forgáča boli horlivými vodcami katolíckej obnovy. Syn František sa dokonca stal ostrihomským arcibiskupom a kardinálom. Syn Žigmund sa roku 1614 stal palatínom a jeho žena Katarína, rodená Pálfiová, vrátila hertnícky kostol katolíkom. Začiatkom 17. storočia Hertník patril do osikovskej farnosti.
Roku 1792 v Hertníku jagerský biskup Karol Esterházi zriadil miestnu kaplánku. Ako filiálku pričlenili k hertníckej kaplánke Šibu, ktorá dovtedy patrila do richvaldskej farnosti. Roku 1798 Šibu opäť pripojili k Richvaldu a miesto nej ako filiálku pripojili k Hertníku Bartošovce, ktoré dovtedy patrili k Osikovu. 9. marca 1804 bola miestna kaplánka v Hertníku povýšená na faru. V tom istom roku Hertník po rozdelení Jágerského biskupstva prešiel do novozriadenej Košickej diecézy. Dekrét Košického biskupstva z 2. decembra 1818 vyhlásil Hertník za úplne nezávislý od osikovskej fary. Bartošovce s kostolom Narodenia Panny Márie sú dnes jedinou filiálkou hertníckej farnosti.
Pramene:
https://obechertnik.sk/historia-farnosti/[4.12.2023]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1792 - - 1794 - - Teško, Dionýz, OFM kaplán miesta
1794 - - 1795 - - Jarošovič, Romuald, OFM kaplán miesta
1795 - - 1798 - - Kuba, Gracián, OFM kaplán miesta
1798 - - 1800 - - Ruzsinszky, Adauctus, OFM kaplán miesta
1800 - - 1802 - - Zavatzky, Peter excurrendo
1802 - - 1804 - - Demek, Ján kaplán miesta
1804 - - 1805 - - Harczy, Jozef (1773 - 1843) farár
1805 - - 1807 - - Findoray, Jozef farár
1807 - - 1809 - - Kolárčik, Jozef farár
1809 - - 1813 - - Dubovy, Juraj [OPraem.] administrátor
1813 - - 1825 - - Porubszky, Bonaventúra, OFM administrátor
1825 - - 1826 - - Ružbarský, Ján administrátor
1826 - - 1827 - - Poráč, Ján administrátor
1828 - - 1830 - - Trnka, Ján administrátor
1830 - - 1833 - - Záborszky, Matúš excurrendo z Osikova
1833 - - 1847 - - Kron, Peter administrátor
1848 - - 1863 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) administrátor-farár
1863 - - 1873 - - Duchon, Izidor farár
1873 - - 1903 - - Minich, Ján ml administrátor
1904 aug. 23. 1918 - - Prónai, Rudolf administrátor
1918 - - 1923 - - Magyar, Alexej administrátor
1923 - - 1928 - - Harsághy, Andrej excurrendo
1924 - - 1950 sept. 10. Kofrit, Florián administrátor
1950 - - 1952 - - Ilenin, Štefan excurrendo z Osikova
1952 - - 1956 - - Kováčik, Juraj (1895-1962) správca farnosti
1956 - - 1962 - - Gavlák, Alojz Ján, SchP správca farnosti
1962 - - 1968 - - Pavlovič, Jozef (1910-1997) správca farnosti
1969 - - 1972 - - Korínek, Vendelín správca farnosti
1972 mar. 15. 1978 - - Fabián, František (1919-1978) administrátor
1978 - - 1989 - - Jura, Andrej správca farnosti
1989 - - 1999 - - Šalagovič, Peter farár