logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hercegkút(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Hercegkút (slov. Tromfal, historicky maď. Trauconfalva, nem. Trautsondorf aj Trauzendorf) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Sárospatackom okrese.
Má rozlohu 781 ha a žije tu 688 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1799 - - 1826 - - Linth, Jakub farár
1826 - - 1845 - - Bellosits, Ján administrátor
1847 - - hneď - - Pavliár, Karol administrátor
1848 - - 1850 - - Szakszon, Jozef administrátor
1850 - - 1858 - - Grofcsik, Jozef administrátor
1858 - - 1863 - - Horváth, Karol (1831-1912) administrátor
1863 - - 1870 - - Brogly, Mikuláš farár
1870 - - 1879 - - Vrábely, Michal administrátor
1870 - - 1870 - - Miller, Juraj administrátor
1880 - - 1883 - - Somsák, Alexej administrátor
1883 - - 1896 - - Kolbay, Juraj administrátor-farár
1896 - - 1898 - - Schlögl, Jozef [OP] administrátor
1899 - - 1914 - - Páyer, František administrátor
1915 - - 1914 - - Sztrisovszky, Michal farár
1940 po - 1942 - - Kovács, Pavol farár
1943 - - - - - Eperjessy, Jozef administrátor