logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hanušovce nad Topľou

Zriadenie:
14. st.
Titul kostola:
P. M. Naneb. (14. st.).
Iné mená:
Hanušovce nad Topľou: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hanusfalva, Hanussowcze, 1786 Hanuschfalwa, Hanussowcze, 1808 Hanusfalva, Hanussowce, 1863–1902 Hanusfalu, 1907–1913 Tapolyhanusfalva, 1920 Hanušovce, 1927– Hanušovce nad Topľou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bystré (1.500), k. Ducha Sv. (1636), 2. Pavlovce (600), k. sv. Petra a Pavla (1889), 3. Medzianky (260), k. sv. Michala A. (1717), 4. Hermanovce (150), k. Naneb. Pána (1650), 5. Radvanovce (100), k. P. M. Ruž. (1969), 6. Vlača (50), 7. Remeniny (20), 8. Ruská Vôľa (10), 9. Vavrinec (10), 10. Ďurďoš (10), 11. Prosačov (10), 12. Petrovce (10), 13. Matiaška (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Klement(Hanušovce nad Topľou,1332) kňaz
1796 - - 1807 - - Ruzsiczky, Anton farár
1807 - - 1809 - - Rejnyák, Ján [Rajnak] farár
1810 - - 1811 - - Kollárčik, Jozef administrátor
1811 - - 1845 - - Repaszky, Ján farár
1845 - - 1880 - - Nátafalusy, Štefan farár
1880 - - 1881 - - Sokoli, Ján administrátor
1881 - - 1882 - - Bella, Samuel administrátor
1882 - - - - - Telekesy, Ján administrátor-farár
1929 - - - - - Sznak, Jozef administrátor-farár
1949 - - 1959 - - Ďurčák, Anton správca farnosti
1959 - - - - - Wilk, Alfréd správca farnosti
1982 - - 1984 - - Biroš, Ján (1939-2020) správca farnosti
1984 - - 1990 - - Jakubčín, František administrátor
1990 - - 2003 - - Švec-Bilý, Ján farár
2003 - - - - - Riško, Juraj farár