logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Haniska

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Jána Nep. (1656).
Iné mená:
Haniska: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Eniczke, Haniczka, 1786 Eniczke, Haniszka, 1808 Enyiczke, Haniska, 1863–1913, 1938–1945 Enyicke, 1920–1938, 1945– Haniska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hutníky-Sokoľany (850), k. P. M. Ruž. (1759) 2. Hutníky-Bočiar (180), k. sv. Imricha (1773), 3. Belža (170).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Haniska) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Bočiar) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Sokoľany) kňaz
1783 - - 1805 - - Tulsitszky, Andrej farár
1805 - - 1820 - - Háray, Anton farár
1820 - - 1821 - - Dubán, Ignác Ján administrátor
1821 - - 1824 - - Košút, Karol farár
1824 febr. 4. 1836 - - Dienes, Alexander farár
1836 - - +1862 - - Koblissek, Ignác administrátor-farár
1862 - - 1873 - - Repaský, Jozef farár
1873 - - 1907 - - Tomcskó, Alojz farár
1907 - - +1925 - - Harkabus, Imrich administrátor-farár
1925 - - 1931 - - Hedry, Ľudovít, de Hendrichovce farár
1931 - - +1953 - - Richtárčik, Augustín administrátor
1954 - - 1957 - - Jančáry, Vojtech administrátor
1958 - - 1996 - - Cicholes, František farár
1996 - - 1997 - - Korem, Jozef farár
1997 - - 2002 - - Čellár, Igor farár
2002 - - 2008 - - Katriňák, František farár