logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gönc(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Gönc (slov. Gync aj Gynec, nem. Guntz) je mesto v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Göncskom okrese.
Má rozlohu 3 726 ha a žije tu 1 948 obyvateľov (1. január 2011).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 - - 1802 - - Pekarovits, Ján farár
1804 aug. 14. - - - Gedeon, Michal farár
1812 apr. 9. 1833 - - Galčík, Ján farár
1833 - - 1846 - - Ferdinándy, Alexander farár
1846 - - 1848 - - Kádas, Štefan farár
1848 - - 1892 - - Drisnyey, Ján farár
1892 - - - - - Bódy, Barnabáš administrátor-farár
1922 - - - - - Malicsky, Jozef farár
1925 - - - - - Lacza, Ján administrátor-farár