logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Galanta

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. štefana, kráľa
Iné mená:
Galanta: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1960 pričl. o. Hody, Nebojsa, Štefánikovo (1936 vyčl. z o. Matúškovo); 1971–1990 pričl. o. Matúškovo.
1773, 1786, 1808, 1863 Galantha, 1863–1913, 1938–1945 Galánta, 1920–1938, 1945– Galanta
---------------
Hody: 1773 Hodj, 1786, 1863–1913 Hodi, 1808 Hodi, Hody, 1920–1938 Hody, 1938–1945 Hódi, 1945–1960 Hody
Nebojsa: 1773, 1786 Nyebojsza, 1808 Nebojsza, Nyebojsza, Něbojsa, 1863 Neboisza, 1873–1907 Nebojsza, 1913, 1938–1945 Nemesnebojsza, 1920 Zemanská Nebojsa, 1927–1938, 1945–1960 Nebojsa
Štefánikovo: 1937–1938, 1945–1948 Štefánikov, 1948–1960 Štefánikovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Hody (800), kap. P. M. Sedemb. (1781), kap. sv. Kríža, cint. (1826).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján (Galanta, 1332) farár
1647 oco. - - - - Moricz, Michal farár
1656 sp. - - - - Nagy, Albert farár
1670 máj 23. 1673 máj 23. Nyitray, Ján farár
1679 nov. 18. 1691 - - Kürtösy, Andrej farár
1692 dec. 6.1 1694 dec. - Szalkay, Abrahám farár
1694 dec. - 1696 aug. 8. Malonyay, Pavol farár
1696 dec. 2. 1698 dec. - Kiss, Ján de Monyoród farár
1698 dec. 7. 1709 - - Spátay, Gabriel farár
1709 jan. 27. 1710 - - Erdélyi, Jozef (18. stor.) farár
1710 sept. - 1711 máj 6. Kézdy, Žigmund farár
1711 - - 1719 - - Ujvendéghy, Ján farár
1719 apr. 13. 1730 - - Fábry, Jakub farár
1730 aug. 8. 1736 - - Szapanczy, Martin farár
1736 máj 10. 1749 - - Molnár, Juraj (1700-1763) farár
1749 feb. 5. 1759 - - Szalay, Juraj (1711-1767) farár
1759 aug. 17. 1770 - - Bariňaj, Štefan farár
1770 apr. 28. 1773 - - Peréni, Imrich farár
1773 apr. 22. 1796 - - Horváth, Ján (Opoj, 1760) farár
1796 - - 1807 - - Alagovič, Alexander farár
1807 - - 1814 - - Husár, Imrich (Detva, 1748) farár
1814 - - +1828 dec. 23. Morvay, Jozef farár
1829 - - 1842 - - Turóci, Žigmund farár
1842 - - 1882 mar. 21. Sebestyén, Ľudovít farár
1882 - - 1897 - - Morvay, Leopold (1844-po r. 1920) farár
1897 - - 1926 ? - Entresz, Eduard farár
1927 - - 1945 - - Letocha Jozef farár
1945 - - 1946 - - Végh, Ladislav správca farnosti
1946 - - 1950 - - Gálik Ján administrátor
1951 - - 1955 - - Kiššík, Ján správca farnosti okresný dekan
1955 - - 1967 - - Andrisz, Rudolf správca farnosti okresný dekan
1967 - - 1970 - - Morovics, Štefan správca farnosti
1970 - - +1978 december 29. Petró, Imrich správca farnosti r. 1970 doktorát posvätnej teológie, 1973 čestný dekan
1979 - - 1984 - - Ruc Marián, administrátor
1979 - - 1979 - - Škoda, Augustín správca farnosti
1985 - - 1988 - - Heriban Ladislav, správca farnosti
1988 - - 1993 - - Hudek Rudolf, administrátor
1993 - - 1994 - - Sedlák, Ľubomír farár
1994 - - 2000 - - Kasáš Vojtech farár