logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Gaboltov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Vojtech (1370)
Iné mená:
Gaboltov: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Gabolthó, Gaboltow, 1786 Gaboltó, 1808 Gáboltó, Gaboltow, Hoboltow, 1863 Gaboltó, 1873–1902 Gábolto, 1907–1913 Galbatő, 1920– Gaboltov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sveržov (360), k. sv. Martina (1828), kap. P. M. Sedemb. (1860), kap. sv. Jána Krst. (1909), 2. Zlaté (220), k. P. M. Sedemb. (1834), kap. Trpiaceho Spas. (1965), 3. Kurov (40), k. sv. Šimona a Júdu (1841), Cígelka (12), 4. Petrová (10), 5. Frička (8), 6. Nižný Tvarožec (10), 7. Vyšný Tvarožec.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jerminus(Gaboltov,1332) kňaz
1774 - - 1829 - - Torner, Juraj farár
1830 - - 1846 - - Trnka, Ján farár
1846 - - 1852 - - Billy, František (1810-1881) administrátor
1852 - - 1881 - - Billy, František (1810-1881) farár
1881 - - 1882 - - Telekesy, Ján administrátor
1882 - - 1908 - - Zapotoczky, Michal administrátor-farár
1908 - - 1908 po - Moravetz, Štefan administrátor
1908 - - 1934 - - Levendovský, Anton administrátor-farár
1935 - - 1939 - - Ruska, Michal správca farnosti
1939 - - 1940 - - Duľa, Michal administrátor
1940 - - 1957 - - Jusko, Štefan správca farnosti
1958 - - 1962 - - Tuleja, František administrátor
1962 - - 1969 - - Juhás, Jozef (1920-2002) administrátor
1969 - - 1969 - - Mikloš, Jozef excurrendo
1970 - - 1978 - - Jura, Andrej správca farnosti
1979 - - 1984 - - Šechný, Jozef administrátor
1985 - - 1990 - - Dudič, Ján administrátor
1990 - - 2001 - - Kriško, Michal farár