logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Füzérradvány(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
Radvaň (slov.)
Stručné dejiny:
Füzérradvány (slov. Radvaň) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Šiatronovomestskom okrese. Má rozlohu 986 ha a žije tu 407 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1807 - - 1819 - - Koptsay, Andrej farár
1819 - - 1831 - - Berzeviczy, Melichar, de Brezovica farár
1831 - - 1852 - - Tóth, Jozef, ml., de Sóki farár
1852 - - 1889 - - Paulovits, Michal farár
1890 - - 1892 - - Szabó, Jozef (1839-1892) administrátor
1892 - - - - - Csurilla, Augustín administrátor-farár
1922 - - 1934 - - Juhász, Eugén, Ján administrátor
1937 - - 1941 - - Stumpf, Juraj administrátor-farár
1941 - - - - - Bodnár, Jozef, ml farár