logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Fričovce

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Košickí mučeníci + 28.08.1994 sv., predtým Bartolomeja (1738)
Iné mená:
Fričovce: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Frics, Fricžowcze, 1786 Fricsch, Fričowze, 1808 Frics, Fřičow, Fryčowce, 1863–1913 Frics, 1920 Fričovce, Fričovec, 1927– Fričovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bertotovce (520), k. sv. Martin. (1865), kap. P. M. Sedemb. (1929), 2. Hendrichovce (256), k. sv. Štefana, m. (15. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Bertotovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(Fričovce,1332) kňaz
1788 - - 1804 - - Andráskay, Móric farár
1804 - - 1831 - - Hetessy, Ignác farár
1831 - - 1850 - - Urbanovič, Matej administrátor
1850 - - 1872 - - Demek, Jozef farár
1872 - - 1884 - - Ňárši, Jozef administrátor 1875 farár
1884 - - 1896 - - Sz[k]árossy, Štefan, de Eadem farár
1897 - - 1912 - - Hedry, Ľudovít, de Hendrichovce administrátor
1912 - - 1913 - - Mihajla, Andrej administrátor
1914 - - 1921 - - Macejko, Július administrátor
1921 - - 1938 - - Bižák, Vendelín administrátor
1939 - - 1951 - - Oros, Andrej správca farnosti
1952 - - 1954 - - Špirko, Jozef administrátor
1955 - - 1970 - - Onderuv, Ján administrátor
1971 - - 1972 - - Straka, František správca farnosti
1972 - - 1977 - - Kišiday, Alexander, František administrátor
1977 - - 1990 - - Ragan, Gabriel farár