logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dubnica nad Váhom

Zriadenie:
v XIV. st. už jestvovala
Titul kostola:
sv. Jakuba st. (1756)
Iné mená:
Dubnica nad Váhom: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1957 vyčl. o. Nová Dubnica; 1960 pričl. o. Lieskovec; 1973 pričl. o. Prejta.
1773 Dubnicz, Dubnicza, 1786 Dubnicz, 1808 Dubnicz, Dubnice, 1863–1902 Dubnic, 1907–1913 Máriatölgyes, 1920 Dubnica, 1927– Dubnica nad Váhom
Lieskovec: 1773 Lieszkovecz, Lieskowecz, 1786 Lieszkowecz, 1808 Lieszkovecz, Liéskowec, Léskowec, 1863–1873, 1888 Ljeszkovec, 1877–1882, 1892–1902 Lieszkovec, 1907–1913 Vágmogyoród, 1920–1960 Lieskovec
Prejta: 1773 Prejtha, 1786 Preitha, 1808 Prejtha, Preyta, 1863–1902 Prejta, 1907–1913 Peréte, 1920–1973 Prejta
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nová Dubnica (11.000), 2. Kolačín (1.200), kap. Obrat, sv. Pavla (1884).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1509 sp. - - - - Martin(1509,Dubnica) farár
1529 sp. - - - - Matej(1509,Dubnica) farár
1661 - - 1662 - - Nedecký, František, SJ farár
1663 - - 1668 - - Tolt, Andrej farár
1668 - - 1676 - - Novosedlík, Juraj farár
1676 - - 1682 - - Ondrejkovič, Mikuláš farár
1682 - - 1693 - - Nozdrovický, Andrej farár
1693 - - 1697 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár v r. 1697 bol 3 mesiace v Trenčíne a vrátil sa späť
1697 - - 1711 - - Šimonovič Ján (1650-1721) farár
1711 - - 1719 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár
1719 - - +1735 mar. 27. Magin, Ján Baltazár farár
1735 - - 1739 - - Liliom, Joannes farár
1739 - - 1776 - - Kolacsányi, Daniel farár
1776 - - 1804 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár
1804 júl 29. 1811 - - Hábel, František Xaver farár
1811 nov. - 1826 - - Teml, Vojtech farár
1826 - - 1867 - - Bucsánszky, Franciscus farár
1867 - - 1899 - - Žilinčík, Juraj farár
1899 - - 1915 - - Scheffel, Anton farár
1915 - - 1917 - - Gallo, Šimon administrátor
1917 - - 1938 - - Beňák, Jozef farár
1938 - - 1938 - - Turček, Augustín administrátor
1938 - - 1942 - - Randík, Jozef farár
1942 - - 1943 - - Vrablec Jozef, ThDr. správca farnosti
1943 - - 1953 - - Pásztor Ján, ThDr. JUDr. Mons. farár počas neprítomnosti (1950-53) farnosť spravujú kapláni
1953 - - 1956 - - Kúdela, Jozef správca farnosti
1956 apríl 4. 1969 - - Poloczek, Anton správca farnosti 1959 dekan il. dekanátu
1969 - - +1985 aug. 31. Čakánek, Jozef, SDB správca farnosti
1985 okt. - 1990 - - Kiška, Ladislav správca farnosti
1990 júl - 1992 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
1992 - - 1999 - - Dvorský, Jozef, SDB administrátor