logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Drietoma

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Kataríny (1901)
Iné mená:
Drietoma: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1786 pričl. o. Hrádok, Kraľovany, Biskupské, Rožen.
1786 Drietoma, 1808 Driétoma, Dřítoma, Drýtoma, 1863 Driethoma, 1873–1902 Drietoma, 1907–1913 Drétoma, 1920– Drietoma
---------------
Hrádok: 1773, 1786 Hradek
Kraľovany: 1773 Kralovan, Kralowan, 1786 Kralowán
Biskupské: 1773 Püspekj, Biskupsky, 1786 Püschpöki, Biskupsky, Knezke
Rožen: 1773 Roszon, Rozon, 1786 Roszon
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kostolná-Záriečie (700), k. sv. Kozmu a Damiána (1735), kap. P. M. Sedemb. (1924), 2. Chocholná-Velčice (800), kap. P. M. Sedemb. (1945), kap. sv. Alžbety.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Existencia obce je doložená už v roku 1318. Ako samostatná farnosť jestvovala už pred rokom 1332. Spomína sa v zozname vyberačov pápežských desiatkov v rokoch 1332 - 1337. Do zoznamu bola zapísaná ako "de Bremmitorio" a jej farár Wolphinus (Wlulinus), ktorý vyplatil pápežským vyberačom 6 grošov. Neuvádza sa tu však patrocínium. V 17. storočí kostol prešiel do rúk protestantov a až začiatkom 18. st. sa vrátil katolíkom. Pred rokom 1674 filiálny kostol v Kostolnej bol zasvätený svätým Ondrejovi a Benediktovi . Pravdepodobne začiatkom 18. storočia došlo k zmene patrocínia na svätých Kozmu a Damiána, čo dosvedčuje taktiež kanonická vizitácia z roku 1767.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Wolphinus(Drietoma, 1332) farár
1675 - - 1701 - - Domanizsay, Chryzostom farár
1701 - - 1704 - - Dubnický, Štefan farár
1705 - - 1714 - - Dubnický, Štefan ecurrendo z Trenčianskej Teplej
1714 - - 1716 - - Philóczy, Andreas farár
1716 - - 1717 - - Halács, Michael farár
1717 - - 1719 - - Cservienka, Michael farár
1719 - - 1726 - - Riziky, Georgius farár
1726 - - 1735 - - Czabay, Andreas farár
1735 - - 1739 - - Répásy, Andreas farár
1739 - - 1740 - - Rozboril, Joannes administrátor
1740 - - 1740 - - Halács, Joannes administrátor
1740 - - 1741 - - Vály, Paulus farár
1741 - - 1743 - - Vida, Emericus farár
1743 - - 1758 - - Besko, Alexius farár
1758 - - 1762 - - Szitkay, Josephus farár
1762 - - 1782 - - Bossányi, Petrus farár
1782 - - 1787 - - Babilovics, Josephus farár
1787 - - 1788 - - Fabus, Joannes farár
1788 - - 1791 - - Koncz, Joannes farár
1791 - - 1799 - - Kubicska, Josephus farár
1799 - - 1803 - - Répásy, Joannes farár
1803 - - 1815 - - Tvrdý, Daniel farár
1815 - - 1857 - - Remenárik, Josephus farár
1857 - - 1889 - - Schnirtz Martinus farár
1889 - - 1909 - - Hátrik, Ján farár
1909 - - 1937 - - Oravský, Rudolf farár
1937 - - 1937 - - Masár, Augustín administrátor
1937 - - 1952 - - Leitman, Štefan (1891-1966) farár
1952 marec 1. 1952 - - Ferko Augustín správca farnosti
1952 - - 1952 - - Farkaš, Ernest správca farnosti
1952 - - 1971 - - Omachel, Ernest správca farnosti
1971 - - +1988 máj 28. Štiavnický, Viliam administrátor
1988 - - 1990 - - Judák, Viliam farár
1990 - - 1999 - - Lugowski, Stanislav správca farnosti 1992 spravodajca pre poľskú sekciu VR
1999 - - 2000 - - Dobiaš, Karol farár