logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Drégelypalánk (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Drégelypalánk.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1665 apr. 13. 1665 okt. 14. Ferenczffy, František farár
1665 okt. 14. 1666 sept. - Philippovics, Ján farár
1666 sept. 14. 1670 jún - Janovics, Ján (Piešťany, 1663) farár
1670 jún 14. 1677 - - Tomasovich, Michal farár
1677 - - 1688 - - Kolossy Drizala, Juraj farár
1688 - - 1695 - - Tóth, Andrej farár
1695 máj 13. 1696 - - Farkaš, Samuel farár
1696 aug. 12. 1710 - - Szent Györgyházi, Joannes farár
1710 - - +1727 - - Jančovič, Pavol farár
1727 - - 1736 mar. - Paulikovics, Ondrej farár
1736 apr. 7. +1761 feb. 8. Frivaldský, Ján (Drégelypalánk) farár
1808 apr. 16. 1816 máj 2. Nádasdy, František farár
1816 okt. 23. +1850 máj 3. Janoška, Ján (1777-1850) farár
1850 jún 19. 1854 - - Ordódy, Teodor farár
1854 júl 1. 1873 okt. - Gáli, Vavrinec farár
1873 dec. 9. +1892 apr. 11. Simonyi, Rudolf farár
1880 - - 1883 máj 10. Erhart, Viktor administrátor
1892 - - - - - Bohunický, Ignác farár