logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dražkovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Heleny
Iné mená:
Dražkovce: okres Martin/Žilinský kraj (Turčianska stolica)
po 1877 pričl. o. Svätá Helena; po 1898 pričl. o. Dolina; po 1913 pričl. o. Bohúnkovská Strana.
1773 Draskocz, Drasskowcze, 1786 Draschkócz, Drasskowze, 1808 Draskócz, Drasskowce, 1863 Szenthelena és Drásskóc, 1873–1888 Draskóc, [1873–1877 aj Szenthelena és Draskóc], 1892–1898 Dráskóc, 1900–1907 Draskócdolina, 1913 Draskócvölgye, 1920– Dražkovce
---------------
Dolina: 1773, 1786, 1808, 1863, 1877–1898 Dolina, 1873 Dollina
Svätá Helena: 1808 Szent-Helena, Swatá Helena, 1873-1877 Szenthelena és Draskóc
Bohúnkovská Strana: 1863, 1882–1913 Ivánkaföld
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Diaková (24), 2. Dolný a Horný Kalník (34), 3. Turčianske Jaseno (12), k. sv. Margity (1321),4. Sklabiňa(90),5. Sklabinský Podzámok(80), 6.Záborie (24).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Má základ v tej fundácii, ktorú r. 1361 za prítomnosti vikára Petra Candemorenského urobili miestni zemania martinskému farárovi, aby mohli mať v Dražkovciach kaplnku a vlastný cintorín. R. 1416 kostol už stál. Za reformácie sa farnosť stala evanjelickou. R. 1559 bol tu farár Subka, o ktorom napísal vizitátor, že je "princeps haereticorum" (knieža bludárov). R. 1619 bol kostol katolícky, ale 1628 sa ho znova zmocnili evanjelici, r. 1673 bol odovzdaný katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov bol prisúdený evanjelikom. Od r. 1709 je v kat. správe. Teraz sú Dražkovce filiálkou Martina.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Turčianske Jaseno) kňaz
1559 sp. - - - - Subka, Melichar farár
1560 sp. - - - - Fumusianus, sive Dymák farár
1673 - - 1679 - - Mituszka, Ján František farár
1679 dec. 17. 1679 - - Andrašovič, Ján farár
1679 dec. 24. 1680 - - Ráčaj, Ján farár
1680 feb. 29. 1686 ? - Laurigius Cirillus, OFM farár
1686 sept. 26. 1690 apr. 7. Hurta, Ján farár
1691 apr. 26. 1691 jún 16. Jászay, Michal farár
1692 apr. 22. 1693 jún 6. Pavlovič, Ján farár
1693 - - 1697 - - Drényi, Andrej farár
1697 máj 15. 1700 - - Modray, Ján farár
1700 aug. 20. 1701 apr. 24. Kralinovič, Matej farár
1701 máj 6. 1709 mar. 13. Hanzel, Matúš farár
1709 - - 1729 - - Raksányi, Pavol farár
1729 - - 1733 - - Borinský, Ján farár
1733 sept. 24. 1741 aug. 5. Tomka, Ján farár
1741 sept. 24. 1744 sept. 2. Vajay Pavel farár
1744 sept. 15. 1746 aug. 31. Tholt, František farár
1746 okt. 10. 1750 sept. 16. Zilkay Lucas. farár
1750 nov. 26. 1753 - - Hrizlakovič, Ján (-1766) farár
1753 - - 1754 - - Figuli, Imrich farár
1754 apr. 6. 1755 - - Poláky, Pavol farár
1756 máj 26. +1774 nov. 9. Hulinay, Juraj farár
1774 dec. 11. 1780 - - Ivanič, Štefan farár
1780 - - 1783 - - Spravovali františkáni spoločná správa
1783 - - 1818 - - Urbányi Adam farár
1818 - - 1829 - - Novák, Ján (?-1849) farár
1829 - - 1854 - - Prochádzka, Ján farár
1854 - - 1890 - - Lulják, Karol farár
1890 - - 1906 - - Hiadlovský, Jozef farár
1906 - - 1935 - - Administrovali martinskí farári excurrendo
1935 - - 1942 - - Šváral Ján administrátor
1942 - - 1942 - - Futák Ján, RNDr. administrátor
1942 - - 1945 - - Sojčák, Andrej administrátor
1945 - - 1946 - - Plško, Andrej správca farnosti
1946 - - 1958 apríl 15. Horvát, Jozef (1917-1998) správca farnosti
1959 - - 1994 - - Administruje sa z Martina. excurrendo 1.2.1994 bola farnosť zrušená