logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolný Lopašov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Dolný Lopašov: okres Piešťany/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Lopasso, Lopassow, 1786 Lopascho, 1808 Lopassó, Lopassow, 1863–1882, 1895–1907 Lopassó, 1888–1892 Lopasó, 1913 Alsólopassó, 1920 Lopašov, 1927– Dolný Lopašov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nižná pri Piešť. (620), k. sv. Štefana, kr. (1682).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1601 sp. - - - - Mossóczy, Pavol farár
1613 sp. - - - - Orgonista, Pavol farár
1625 sp. - - - - Gueth, Jakub farár
1634 a 1647 - sp. - Tapolcsányi, Tomáš farár
1663 apr. 1. 1667 máj - Fugatius, Juraj farár
1667 máj 7. 1676 - - Horváth, Andrej (1644-1714) farár
1676 - - 1679 - - Jančovič, Ján (Krakovany, 1674) farár
1679 okt. 12. 1682 - - Pudmericzky, Pavol farár
1682 mar. 13. 1684 - - Bašnai, Juraj farár
1684 aug. 31. 1690 - - Jančo, Jakub farár
1690 apr. 7.1 1705 - - Skerlecz, František farár
1705 apr. 9. 1715 - - Jurkovič, Martin farár
1715 apr. 15. 1720 - - Jurkovich, Michal Ignác farár
1720 júl 6. +1737 apr. 19. Valentovics Michael. farár
1737 apr. 28. 1743 sept. 1. Gogolák, Ján farár
1743 sept. 6. +1749 nov. 2. Kmoško, Imrich farár
1749 nov. 13. 1751 apr. 29. Pšurnovský, Martin farár
1752 jún 8. 1758 - - Tamáši, Samuel farár
1758 jan. 2. 1765 apr. 20. Urbanovský, Jozef (1730-1783) farár
1765 apr. 25. +1776 feb. 4. Gajda, František farár
1776 feb. 10. 1801 máj - Mihalovič, Štefan farár
1801 - - +1806 okt. 24. Mierka, Martin farár
1806 - - 1836 mar. 25. Budiač, Juraj farár
1836 máj - 1853 mar. 29. Jedlička, Juraj (1774-1865) farár
1853 máj 3. 1891 - - Spáda, Ján farár
1891 jún - 1921 - - Šándorfi-Škrabánek, Ferdinand farár 1904 okr. dekan
1921 - - 1922 - - Váradi Jozef administrátor
1922 - - 1937 - - Makász Jozef administrátor
1937 - - 1938 - - Chrenko, Štefan excurrendo z Lančára
1938 - - 1952 - - Chrenko, Štefan správca farnosti r. 1948 dekan
1952 - - 1957 - - Horvát, Ľubor farár
1957 - - 1993 po - Mráz, Alojz, SDB správca farnosti