logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolné Plachtince

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina biskupa
Iné mená:
Dolné Plachtince : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Alsó-Palojtha, Unter-Plachtintz, Dolne Plachtince, 1786 Alschó-Pallojtha, Dolné Plachtincze, 1808 Alsó-Palojta, Dolní Plachtince, 1863–1913 Alsópalojta, 1920– Dolné Plachtince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. V. Krtíš (2.500), k. P. M. Národ. (1940), kap. P. M. Lurd. (1899), 2. H. Plachtince (200), kap. sv. Kríža (1976), 3. Príbelce (50), 4. Stredné Plachtince (50).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Príbelce, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Plachtince) kňaz
1630 sp. - - - - Morávek, Baltazár farár
1647 sp. - - - - Skulteti, Martin (Vinica, 1637) farár
1665 okt. 8. 1689 - - Nozics, Juraj farár
1689 máj - 1710 máj 12. Tomko, Ján (vysv. 1688) farár
1710 máj 12. 1738 - - Rocsák, Andrej farár
1738 - - +1748 mar. 8. Ostratický, Juraj farár
1748 apr. 1. +1756 nov. 17. Völcsey, Josephus. farár
1756 dec. 7. +1773 aug. 10. Mitický, Mikuláš (Velčice, 1647) farár
1773 - - +1797 mar. 30. Kubáni, Šimon farár
1797 apr. 10. +1841 aug. 8. Lehotay, Žigmund farár
1841 - - 1860 - - Gyürky, Vincent farár
1860 - - 1897 - - Laučík, Michal farár
1897 - - 1899 - - Ochaba, Ján administrátor
1899 - - 1900 - - Bognár, Adam administrátor
1901 - - 1901 - - Urbán Paulus administrátor
1901 - - 1927 - - Polcsák Andrej farár 1918 dekan
1927 - - 1927 - - Balázsy Dezider administrátor
1928 - - 1945 - - Kejval Adolf administrátor
1945 - - 1946 - - Pobuda, Bernard administrátor
1946 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1952 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1952 - - 1956 - - Otáhal, Martin Leopold, OFM správca farnosti
1956 - - 1958 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1959 jan. 1. 1962 - - Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom. správca farnosti
1962 - - 1966 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1966 - - 1971 - - Páleník, Jozef správca farnosti
1971 - - 1981 - - Sedláčik Ján Václav, OFM, správca farnosti
1981 - - 1983 - - Prachár Július, správca farnosti
1983 - - 1994 - - Marko Jozef, správca farnosti