logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolné Lelovce

Zriadenie:
1725
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Zemianske Kostoľany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)/(Tekovská stolica)
po 1902 pričl. o. Dolné Lelovce [(Tekovská stolica)].
Dolné Lelovce: 1773 Alsó-Lelocz, Unter-Lelotz, Dolne Lelowcze, 1786 Alschó-Lelocz, Dolné Lelowce, 1808 Alsó-Lelócz, Dolní Lelowce, 1863–1902 Alsólelóc
---------------
Zemianske Kostoľany:1773 Nemes-Kostolan, Edl-Kostolany, Kostolany, 1786 Kosztolan, Kosztolani, Nemesch-Kostolan, 1808 Nemes-Kosztolán, Zemanské Kostelany, 1863–1913 Nemeskosztolány, 1920 Zemanské Kostolany, 1927–1948 Zemianske Kostolany, 1948– Zemianske Kostoľany
Stručné dejiny:
Némethy uvádza túto farnosť ako starobylú a zoznam farárov má od r. 1667.
Niektoré zdroje uvádzajú, že farnosť bola od r. 1938 spravovaná z farnosti Nováky, ale nie je jasné, či duchovní správcovia boli farári, administrátori alebo kapláni miesta. My ich budeme uvádzať ako administrátorov.
V r. 1902 bola obec Dolné Lelovce pripojená k Zemianskym Kostoľanom. Keď tam v r. 1949 vznikla farnosť, farnosť, D. Lelovce sa stali jej filiálkou.
Kostolík Narodenia Panny Márie napriek zamýšľanej obnove v 90. rokoch stále chátra.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Lukácsy, Juraj excurrendo z Novákov
1667 - - 1672 - - Kostka, Ján (1638-1709?) farár
1672 máj 18. 1686 - - Ivák, Vavrinec farár
1686 apr. 23. 1697 máj 8. Brezáni, Ján farár
1705 dec. 23. 1709 - - Stankovič, Andrej farár
1709 aug. 14. 1709 dec. - Pamár, František Anton farár
1720 sp. - - - - Misskovits, Paulus farár
1725 - - 1728 - - Sukup Jozef farár
1728 - - - - - Miskóczy, Martin farár
1729 jún - 1731 feb. 2. Rajecký, Ján Jozef farár
1731 júl 5. 1732 - - Kuchtík, Martin Jozef farár
1732 máj 15. 1736 - - Rettlich, Andrej Ignác farár
1736 aug. 6. 1737 mar. 7. Virágh Joannes. farár
1737 mar. 13. 1738 júl 10. Palumbini, Matej Tobiáš farár
1738 okt. 1. +1757 jan. 28. Rotmund, Štefan farár
1757 jan. 30. +1767 júl 25. Ághy, František farár
1767 aug. 14. - - - Sztachó Paulus. farár
1792 - - 1816 - - Horký Ján farár
1816 - - 1822 - - Gálik Pavol farár
1822 - - 1838 - - Márczy, Franciscus farár Po ňom farnosť pripojená Novákom.
1839 - - 1851 - - Zsilkay, Franciscus administrátor
1851 - - 1862 - - Heill, Karol Boromejský administrátor
1862 - - 1863 - - Pollenberger, Ignác administrátor
1863 - - 1864 - - Katona, Juraj administrátor
1865 - - 1888 - - Ludvigh, František administrátor
1888 - - 1892 - - Velčej, Anton administrátor
1892 - - 1898 - - Fiebig, Alojz administrátor
1899 jan. 1. 1933 - - Hájek, Vincent excurrendo z Novákov
1933 - - 1942 - - spravuje sa z Novákov excurrendo
1942 máj 1. 1948 dec. 1. Hudec, Štefan (1910-1989) administrátor