logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dolná Tižina

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1875)
Iné mená:
Dolná Tižina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) po 1863 rozčl. o. Tižina na o. Dolná Tižina a Horná Tižina.
1873–1902 Alsótizsina, 1907–1913 Alsótizsény, 1920– Dolná Tižina
Tižina: 1773 Tižina, 1786 Tissina, 1808 Tizsina, Tižina, Tyžina, 1863 Tizsina
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Stráža (650), kap. Krista Kr. (1925).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Lokálna kaplánka Tížina s filiálkou Zemianska Stráža, ktorú zriadili v roku 1789, bola kráľovským dekrétom cisára Františka povýšená na farnosť 21. apríla 1805.
Ľudia boli veľmi chudobní, aľe boli nábožní, dobrí, úzkostlivo dodržujúci pôsty a iné cirkevné prikázania, ako sa o tom píše v kanonickej vizitácii z roku 1828. Prvý kostol, ktorý stáľ povyše dnešného smerom do farskej záhrady, postavili z darov strečnianskeho grófa Karola Serényho v roku 1792. Starý drevený kostol, ako uvádzajú niektoré pramene, vyhorel, a tým vznikla potreba postaviť nový murovaný kostol, ktorého stavbu dokončili až v roku 1875 a bo lzasvätený sv. Michalovi archanjelovi, ako aj starý kostol. Je vybudovaný v neskoro klasicistickom štýle a hlavným majstrom-staviteľom bol Vincent Rahák z Moravy.
V Stráži začali stavať kostol v r. 1991, ktorý dokončili v r. 1996.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1797 - - Dudeky, Nicephorus, OFM farár
1797 - - 1800 - - Stanček, Ján farár
1800 - - 1805 - - Kuhajda, Hilarion, OFM farár
1805 - - +1820 dec. 3. Litaši, Ján (1756 - 1820) farár
1821 - - +1863 Apríl 25 Domanyi, Ján farár
1864 - - 1879 - Špaček, Alojz farár
1880 - - +1911 mar. 16. Bednár, Andrej farár tajomník varín. dekanátu
1911 - - 1911 - - Dúbravský, Karol administrátor
1911 - - +1932 okt. 10. Fraštacký, Anton farár
1932 - - 1934 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. administrátor 1933 ThDr.
1934 - - 1934 - - Štefánek, Jozef administrátor
1934 - - 1935 - - Kišš Desiderius administrátor
1935 - - 1936 marec 1. Blažek, Albín správca farnosti výpomocný katechéta Štátna reálka Jána Palárika Žilina
1936 - - 1937 - - Nereča, Ľudovít administrátor
1937 - - 1938 - - Máchal, Viliam Jozef administrátor
1938 - - 1941 - - Šinkovič, Vincent administrátor
1941 - - 1945 - - Kráľ, Vincent farár
1945 - - 1947 - - Kalamen, Július správca farnosti
1947 - - 1948 - - Kúdela, Jozef administrátor
1948 - - 1958 - - Minárik, Jozef (1912-1991) farár
1958 - - 1970 - - Luky, Gejza správca farnosti
1970 - - 1971 - - Guniš, Ľubomír správca farnosti
1971 - - 1971 po - Šuráb, Jozef správca farnosti
1972 - - 1981 aug. 1. Kúsek, Štefan správca farnosti
1981 - - 1987 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1987 - - 1998 - - Moravec, Pavol správca farnosti
1998 - - 2004 - - Buchtinec, Peter farár
2004 - - 2008 - - Paliatka, Peter farár