logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Doľany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny, panny a mučenice
Iné mená:
397 Doľany: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 O[m]pital, Ompital, Ottenthal, 1786 Ompital, Ottenthal, 1808 Ompitál, Ottenthal, Hompitál, 1863, 1877 Ompitál, 1873, 1882 Ompital, 1888–1913 Ottóvölgy, 1920–1948 Ompitál, 1948– Doľany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562 - sp. - Vavrinec (Doľany, 1561) farár
1611 - - 1624 - - Hohenbarter, Ján farár
1624 - - 1630 - - Frankenberger, Šebastián farár
1630 - - 1634 - - Laurmann, Krištof farár
1634 - - 1638 - - Rienlin, Ján farár
1638 - - 1639 - - Frühwirth, Ján farár
1639 - - 1641 - - Koretich, Andrej farár
1641 - - 1642 - - Golling, Ján Hieronym farár
1642 - - 1643 - - Gottschauer, Matej farár
1643 - - 1646 - - Glöckl, Ambróz farár
1646 - - 1647 - - Praitenhan, Ján Karol Ľudovít farár
1647 - - 1648 - - Schindel, Ján Krištof farár
1648 - - 1649 - - Herdel, Ján Hilarion farár
1649 - - 1651 - - Gikle, Ján farár
1651 - - 1653 - - Bauer, Filip Osvald farár
1653 mar. 14. 1659 - - Bitakovič, Filip farár
1659 - - 1672 - - Hartperger, Pavol farár
1672 - - 1674 - - Langner, Augustín farár
1674 dec. 16. 1677 - - Born, Krištof farár
1677 máj 4. 1685 - - Hartperger, Pavol farár
1685 mar. 15. 1686 - - Wachter Matthaeus. farár
1686 sept. - 1687 - - Nickel, Eliáš Jozef farár
1687 feb. 26. 1704 - - Stano, Žigmund farár
1705 nov. 20. 1705 - - Écsy, Ján farár
1705 nov. 29. 1714 - - Fajlár, František farár
1715 - - 1718 apr. 23. Pamhakl, Juraj farár
1718 apr. 30. 1723 - - Riskovics, Michal Gabriel Jozef farár
1723 máj 4. 1729 - - Herkal, Martin Juraj farár
1729 jan. 22. 1734 - - Kačkovič, Štefan (1702-1769) farár
1735 mar. 3. 1736 - - Nozdrovický, Mikuláš farár
1736 feb. 4. 1739 - - Palugyay, Ján farár
1740 máj 23. 1756 jún l. Krchňák, Jakub farár
1756 jún 20. 1762 - - Plechlo, Jozef farár
1762 mar. 10. +1782 aug. 6. Szigó Josephus. farár
1782 - - +1786 jún 8. Pereszlényi, Jozef farár
1786 - - +1814 jún 8. Nebling, Ján farár
1814 - - +1843 jún 19. Ribonič, Štefan farár
1843 - - +1848 nov. 14. Procháska, Štefan farár
1848 - - +1870 aug. 26. Debnár, Ignác farár
1870 - - 1902 - - Kováčovský, Jozef farár
1903 - - 1905 - - Dobrovodský, Michal administrátor
1905 - - - - - Juraščík, Pavol Sebastián farár
1905 - - 1905 po - Jurassi, Sebastián Pavol administrátor
1905 - - 1941 - - Berkeš, Pavol farár
1941 - - 1947 - - Stach Alfréd administrátor
1947 - - 1951 - - Jankovič, František administrátor
1952 - - 1955 - - Lepáček, Celestín Alojz, OFM správca farnosti
1955 - - 1957 - - Husár Ján správca farnosti
1957 - - 1971 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1971 - - 1990 - - Adamkovič, Anton správca farnosti