logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dlhé Pole

Zriadenie:
od roku 1514
Titul kostola:
sv. Martina (1735)
Iné mená:
Dlhé Pole: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Hosszu-Mező, Dlhe Pole, 1786 Hoszumeső, Dluhe Pole, 1808 Dlúhá, Hosszúmező, Dlúhé, Dlhé, 1863 Hosszúmező, 1873–1902 Dlhepole, 1907–1913 Trencsénhosszúmező, 1920 Dlhépole, Duhopol, 1927– Dlhé Pole
Pole p. Čierne Pole, Dlhé Pole, Pusté Pole, Španie Pole, Veľké Pole
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Zárieč-Keblov (200), kap. P. M. (1888), kap. P. M. (1920).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1716 - - 1717 - - Koštek, Ján farár
1717 - - 1722 - - Grotkovszky, Matej farár
1722 - - 1729 - - Hudecký, Mikuláš farár
1729 - - 1765 - - Dubnický, Ján (1700?-1766) farár
1765 sept. 26. 1798 - - Melko, Štefan farár
1798 dec. 5. +1815 okt. 30. Seutsik, Josephus farár
1816 jan. 21. +1831 sept. 5. Bujni, Joannes farár
1831 - - 1838 - - Lacko, Ján (1800-1848) farár
1838 - - +1866 - - Lemeš, Juraj farár
1866 - - 1866 - - Treskoň, Štefan administrátor
1866 - - 1874 - - Nemček, František farár
1874 okt. - 1874 nov. - Badík, Jozef (1845-1919) administrátor zároveň kaplán vo V. Rovnom
1874 - - 1908 - - Gašpar, Ľudovít farár
1908 - - 1921 - - Jančovič, Štefan (1872-1946) farár
1921 - - 1931 - - Pokorný, Jozef (1890-1960) administrátor, farár
1931 - - 1937 - - Komár, Tomáš administrátor, farár
1937 - - 1971 - - Fančovič, Ernest administrátor, farár
1971 - - 1971 - - Mikunda, Celestín administrátor
1971 - - 1989 - - Jedinák, Milan správca farnosti
1989 - - 1997 - - Pagáč Marián správca farnosti