logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Dlhé nad Cirochou

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Anny (1433).
Iné mená:
Dlhé nad Cirochou: okres Sabinov/Prešovský kraj (Zemplínska stolica) 1953 vyčl. v. o. Valaškovce.
1773 Cziroka-Hoszu-Mező, Cziro[cz]ky Dluchy [!], 1786 Cziroka-Hoszumeső, 1808 Cziroka-Hosszúmező, Cziroka Dluhé, Cyro[c]ké Dluhé, 1863 Hosszúmezőciroka, 1873–1882 Cirokahosszúmező, 1888–1913 Cirókahosszúmező, 1920 Cirocké Dlhé, 1927– Dlhé nad Cirochou
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Modra nad Cirochou (800), k. P. M. Naneb. (1943).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1782 - - 1805 - - Almássy, Alexander farár
1805 apr. 23. 1845 - - Spavelko, Ján farár
1845 - - 1861 - - Rakovský, Ján (1800-1861) administrátor-farár
1861 - - 1876 - - Pustaj, Ján farár
1877 - - 1898 - - Hámorszky, Andrej administrátor-farár
1898 - - 1898 - - Uhrinovics, Alexander, ml administrátor
1898 - - 1906 - - Hornyák, Augustín administrátor-farár
1907 - - 1926 - - Szekey, Viktor farár
1926 - - 1927 - - Miko, Róbert administrátor
1927 - - 1945 - - Filya, Štefan farár
1945 - - 1995 - - Tomko, Ján (1912-1996) správca farnosti
1995 - - 1999 - - Farkaš, Štefan farár
1999 - - 2003 - - Makai, Marko farár
2003 - - 2006 - - Dudo, František farár