logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Devínska Nová Ves

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Ducha Svätého
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky
1971 pričl. o. Devínska Nová Ves
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Devínska Nová Ves: 1773 Divin-Uj-Falu, Dévén-Uj-Falu, Theeben-Neudorf, Nowa Wass [!], 1786 Diwén-Ujfalu, 1808 Devény-Újfalu, Theben-Neudorf, Nowá Wes, 1863–1913 Dévényújfalu, 1920–1971 Devínska Nová Ves
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1681 apr. 12. - - - Prevraticz, Vít farár
1687 dec. 16. - - - Metulnik Jacobus farár
1692 sept. 1. - - - Zgurics Franciscus farár
1714 - - - - - Novák, Juraj (Devínska Nová Ves, 1714) farár
1734 - - +1739 máj 10. Pajericz, Juraj Ambróz farár
1739 máj - 1740 - - Alphonsus a. S. Joanne Nep. Ord. SS. T. farár
1740 - - 1744 - - Sostarics, Matej farár
1744 - - 1744 - - Balics Nicolaus, OFM farár
1744 apr. 3. 1744 júl 14. Drahoš, Juraj farár
1744 júl 14. 1744 sept. 25. Czár, František farár
1744 sept. 25. 1744 okt. 18. P. Silverius. Admin farár
1744 okt. - 1746 dec. - P. Blaskovics Anastasius, Admin farár
1747 - - 1749 - - Theodorius, OFM (Devín. N. Ves, 1747) farár
1750 dec. 20. 1752 nov. 16. Kovácsy, Matúš farár
1753 feb. 14. 1755 - - Lang, Ján Michal farár
1755 nov. 3.; 1758 feb. 13. Mocsigay, Štefan farár
1758 feb. 28. 1758 máj - Koza Joannes farár
1758 máj 10. 1775 - - Burgstaller, Ján farár
1775 - - +1805 nov. 30. Zelienka Joannes. farár
1805 - - 1827 máj 6. Pivák, Jozef farár
1827 - - 1857 - - Mallý, Jozef farár
1857 okt. 13. 1858 feb. 26. Bachta, Ján (1828-1861) farár
1858 máj 1. 1861 nov. 12. Alster, Móric farár
1861 nov. 12. +1892 dec. 14. Chmelík, Mikuláš farár
1893 - - 1910 - - Trubinyi, Ján farár
1910 - - 1911 - - Žák Ján administrátor
1911 - - 1930 - - Virsik Ján farár
1930 - - 1934 - - Csomor, Hugo farár
1934 - - 1935 - - Makk, František administrátor
1936 - - 1941 - - Melichar Žigmund administrátor
1941 - - 1947 - - Stachovič, Ferdinand správca farnosti
1947 - - 1951 - - MÜLLER Michal farár
1947 - - 1951 - - Müller, Vojtech, OP správca farnosti
1951 - - 1956 - - Fiala, František správca farnosti
1956 - - 1973 nov. 1. Novák, Jozef (1921-1990) správca farnosti
1974 - - +1981 október 3. Nikmon, Jaroslav správca farnosti
1982 - - 1990 - - Lupták Juraj, farár
1990 - - - - - Moravčík Karol, farár