logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Darnó (Maďarsko)

Zriadenie:
1809
Titul kostola:
Kostol sv. Jozefa
Iné mená:
Darnó.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1800 - - Pénzessy, Ján Kornel farár
1801 jún 6. 1801 jún 25. Gergely, Ján farár
1801 - - 1804 - - Ujváry, Juraj farár
1805 - - 1819 mar. 30. Szentmihályfalvay, Ignác farár
1819 - - 1830 dec. 21. Rimay, Michal farár
1830 dec. 21. 1834 - - Kiss, František (19. stor.) farár
1834 - - +1843 aug. 6. Papp, Ján (1808-1843) farár
1843 sept. 8. 1876 máj 1. Prix, František farár
1876 máj 1. 1887 - - Kocúrek, Rudolf farár
1881 - - 1892 - - Vida Joannes. farár
1892 - - - - - Makai, Ján farár