logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Červený Kameň

Zriadenie:
od r. 1788
Titul kostola:
Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (1806)
Iné mená:
Červený Kameň: okres Ilava/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
1773 Vőrőskő, Čerwenj Kamen, 1786 Vöröschkő, Čerwený Kamen, 1808 Vöröskő, Vereskő, Rothenstein, Cžerwený Káměn [!], 1863 Vöröskő és Oroszlánkő, 1873–1882, 1892–1913 Vöröskő, 1888 Zápehovavöröskő, 1920 Červený Kameň, Červenkameň, 1927– Červený Kameň
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1806 - - Abuda, Ladislaus farár
1807 jan. - 1807 - - Bartakovics, Damianus, OFM administrátor
1807 nov. - 1815 - - Strofinszky, Josephus farár
1816 - - +1856 mar. 24. Kalinay, Joannes farár
1856 - - 1856 - - Bielek, Jozef administrátor
1856 - - +1857 okt. 29. Rabék, Stephanus farár zomrel 34-ročný
1858 febr. - 1874 - - Petyovszky Joannes farár
1874 - - 1891 - - Potúček, Ján (1839-1919) farár
1891 - - 1891 - - Hrčka, Pavol administrátor
1891 - - +1915 jún 9. Bartoš, Ján (1859-1915) administrátor, farár
1915 - - 1917 - - Čerej, Ján administrátor
1917 - - 1917 - - Augustín, Alojz Emil administrátor
1917 - - 1917 - - Žembery, Cyril administrátor
1917 - - 1918 - - Oravec, Jozef administrátor
1918 - - 1927 - - Besedič, Bartolomej, OFM farár
1927 pribl. - 1927 - - Masár, František administrátor
1927 - - 1954 - - Herodek, Štefan farár
1954 - - 1954 - - Patka Andrej, Mons. administrátor
1954 - - 1976 - - Čierny, Štefan, ThBac. správca farnosti
1976 - - 1984 apríl - Kiška, Ladislav správca farnosti 1980 čest. dekan
1984 - - 1995 - - Ondrejička Ján správca farnosti
1995 - - 2003 - - Oprchal, Miroslav správca farnosti
2003 - - 2007 - - Balaj, Jozef správca farnosti
2007 - - 2009 - - Dobiaš, Karol administrátor