logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čerhov

Zriadenie:
1.3.1936
Titul kostola:
P. M. Narod. (1858).
Iné mená:
Čerhov: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1863–1913, 1938–1945 Csörgő, 1920–1938, 1945–1948 Čergov, 1948– Čerhov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Slov. N. Mesto (200), k. sv. Cyrila a Metoda (19. st.), 2. Luhyňa (150), k. P. M. Naneb. (1947), 3. Veľká Tŕňa (200), 4. Malá Tŕňa (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Egidius(Čerhov,1332) kňaz
1936 - - neskôr - - Repovský, Jozef administrátor
1940 - - 1940 po - Pavlík, Andrej správca farnosti
1940 po - 1944 - - Szőcs, Jozef Gabriel administrátor
1943 - - 1948 - - Nagy, Ján (1916-1991) farár
1944 - - 1948 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
1948 po - 1959 - - Zgabur, Július správca farnosti
1959 - - 1963 - - Greško, Pavol správca farnosti
1962 - - 1964 - - Tkáč, Štefan administrátor
1965 - - 1972 - - Pásztor, Ladislav správca farnosti
1972 - - - - - Demeter, Ján správca farnosti
1990 - - 1994 - - Boľanovský, Imrich farár
1999 - - 2004 - - Vojtek, Patrik administrátor
2004 - - - - - Sivák, Slavko administrátor