logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Cejkov

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Márie Magd. (1905)
Iné mená:
Cejkov: okres Trebišov/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773, 1786 Czéke, Czekow, 1808 Czéke, Cekow, 1863 Cséke, 1873–1913, 1938–1945 Céke, 1920 Čejkov, Cékov, 1927–1938, 1945– Cejkov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zempl. Jastrabie (300), k. P. M. Sedemb. (1969), 2. Kašov (250), k. sv. Jána Nep. (1816), 3. Zemplín (100), 4. Bara (50), 5. Černochov (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Cejkov) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ladomerius(Cejkov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Zemplín) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Egýd(Cejkov,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec(Bara,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal(Cejkov-Bara,1332) kňaz
1788 - - 1802 - - Pekarovits, Ján farár
1808 - - 1822 - - Magócsy, Alex, OFM administrátor
1822 - - 1823 - - Makohus, Andrej administrátor
1823 - - 1832 - - Czár, Jozef administrátor-farár
1832 - - 1834 - - Nigredy, František administrátor
1834 - - 1839 - - Molnár, Jakub administrátor
1839 - - 1841 - - Švirbeľ, Jozef administrátor
1841 - - 1854 - - Makranczy, Ján administrátor-farár
1855 - - 1867 - - Héric, František farár
1867 - - 1875 - - Majlát, Michal administrátor
1875 - - 1879 - - Hlopák, Ján administrátor
1879 - - 1894 - - Jelenko, Anton administrátor-farár
1894 - - 1894 - - Derfinyák, Vojtech administrátor
1894 - - 1903 - - Várlaki, Alexander administrátor
1903 - - 1913 - - Hlebík, Ján administrátor
1914 - - 1931 - - Frimmer, Ján administrátor
1931 - - 1950 dec. 12. Inczinger, Juraj administráto-farár
1951 - - 1955 - - Sedlák, Imrich (1916-1998) správca farnosti
1955 - - 1956 - - Kükemezey, Michal doč. administrátor
1956 - - 1957 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) správca farnosti
1957 - - 1960 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1960 - - 1970 - - Okossy, Štefan administrátor
1971 - - 1972 - - Urbanec, Bartolomej správca farnosti
1972 - - 1975 - - Tandara, Hyacint, OP administrátor
1975 - - 1978 - - Pristaš, Štefan správca farnosti
1978 - - 1990 - - Babčák, Matej farár
1990 - - 1993 - - Piškanin, Andrej farár
1993 - - 1997 - - Janovčík, Miloslav farár
1997 - - 2004 - - Radvanský, Ladislav farár