logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čebovce

Zriadenie:
1754
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Čebovce : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Csáb, Cšebowce, 1786 Cscháb, Čebowce, 1808 Csab, Cžebowce, 1863–1913, 1938–1945 Csáb, 1920 Čebovce, 1927–1938, 1945–1948 Čebovce, Csáb, 1948– Čebovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kosihovce (700), k. P. M. Národ. (1535), 2. Opava (50); os.: Bukovina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Čebovce) kňaz
1535 sp. - - - - Valentín (Čebovce, 1535) farár
1754 apr. 11. +1760 sept. 22. Kiss, Štefan (Čebovce, -1760) farár
1760 dec. 10. 1772 aug. - Zsigmond Paulus. farár
1772 okt. 7. 1774 nov. - Ujváry, Gabriel (Nové Zámky, -1812) farár
1774 dec. 5. +1799 nov. 3. Szeder, Ján farár
1799 nov. 27. +1827 okt. 26. Broďáni, Štefan farár
1827 nov. 7. +1861 aug. 14. Könözsy, Juraj farár
1861 okt. 24. 1892 - - Gonda, Ján Pavol farár
1892 - - 1896 - - Lacko, Ľudovít farár
1896 - - 1897 - - Kanyó, Jozef administrátor
1897 - - 1906 - - Militzer, Karol farár
1906 - - 1907 - - Pompéry, Aurel farár
1907 - - 1910 - - Lőrik, Vojtech Ján farár
1910 - - 1918 - - Hegedűs, Ján (1864) farár
1918 - - 1936 - - Kassay Hugo Pavol administrátor
1936 - - 1953 - - Solymossy Dezider farár 1939 dekan, 1940 dekan Modrý Kameň
1953 - - 1955 - - Janošovitš, Mikuláš farár
1955 - - 1958 - - Csányi Vojtech farár
1958 - - 1969 - - Guba Jozef farár
1969 - - 1975 - - Rablánsky, Silvester správca farnosti
1975 - - 1985 - - Dobos Peter, správca farnosti
1985 - - 1989 - - Buday, Karol správca farnosti