logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čavoj

Zriadenie:
od roku 1789
Titul kostola:
sv. Doroty (1611).
Iné mená:
Čavoj: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1863 Csavoj, 1786 Cschawai, 1808 Csavoj, Cžawoj, 1873–1898 Csávoj, 1900–1913 Csavajó, 1920 Čávoj, 1927– Čavoj
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Temeš (510), kap. P. M. Ruž. (1926).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1792 - - Skultety, Theophilus farár
1792 - - 1794 - - Urbanics, Jonas, OFM farár
1794 - - 1798 - - Minarovics, Joannes farár
1798 - - 1798 - - Šmacho, Imrich administrátor
1798 - - 1799 - - Kuhajda, Hilarion, OFM administrátor
1799 - - 1801 - - Dobray, Joannes administrátor
1801 - - 1802 - - Buček, Ján excurrendo z Valaskej Belej
1802 - - 1810 - - Cuk, Jozef farár
1810 - - 1834 - - Zányi, Franciscus farár
1834 - - 1841 - - Pokorný, Anton farár
1841 - - 1848 - - Hvorečný, Adam farár
1848 - - 1861 - - Holly Daniel farár
1861 - - 1869 - - Zlatáry, Karol farár
1869 - - 1871 - - Lerch Joannes farár
1871 - - 1871 - - Molnár, Alojz administrátor
1871 - - 1885 - - Hanták, Štefan farár
1885 - - 1885 - - Bartoš, Ján (1859-1915) administrátor
1885 - - 1891 - - Prokša, Juraj farár
1891 - - 1912 - - Čulen, Ján farár
1912 - - 1913 - - Bartáček, František administrátor
1914 - - 1917 - - Brestenský, Dezider administrátor
1917 - - 1922 - - Czeizel, Rudolf administrátor
1922 - - 1933 - - Dvonč, Jozef administrátor, farár
1934 - - 1937 - - Kyjaček, Imrich administrátor
1937 - - 1940 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1940 - - 1946 - - Škorvánek, Anton správca farnosti
1946 sept. 15. 1953 dec. 16. Tarábek, Ján správca farnosti
1953 - - 1954 okt. 1. Hodál Rudolf, ThLic. správca farnosti
1954 - - 1963 - - Sigotský, Štefan správca farnosti
1963 okt. 1. 1968 okt. 1. Mikula, Jozef (1925-1992) správca farnosti
1968 - - 1969 - - Kúdela, Jozef správca farnosti
1969 - - 1971 - - Jedinák, Milan správca farnosti
1971 apríl - 1972 - - Šamaj, Milan správca farnosti
1973 - - 1974 - - Šipkovský, Bernardín, SDB správca farnosti
1974 - - 1984 - - Horský, František správca farnosti
1984 - - 1990 - - Zboran, Viktor správca farnosti
1990 - - 1993 - - Nižník, Štefan správca farnosti
1993 - - 1997 - - Nižník, Štefan excurrendo z Valaskej Belej
1997 - - 1999 - - Holka, Jozef farár
1999 - - 2004 - - Kožák, Anton správca farnosti