logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Častá

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Imricha
Iné mená:
Častá: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1944–1953 pričl. o. Píla.
1240 Rotenstein, 1271 Piberspurch, Piberspurg, 1291 Chuzthu, 1296 Veresw, Chezthey, 1332-37 Castuc, Chastue, 1390 Sathmansdorf, 1466 Sathmania, 1773 Cseszte, Schadmansdorff, Czasta, 1786 Cscheszte, Schattmannsdorf, Čschasta, 1808 Cseszte, Schatmansdorf, Schaltmansdorf, Cžasta, 1863 Cseszte és Vöröskeő, 1873–1913 Cseszte, 1920– Častá
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Píla (400), k. P. M. Navšt. (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Henrich (Častá, 1332) farár
1414 sp. - - - - Gabriel z Častej farár
1562 sp. - - - - Bartolomej (Častá, 1562) farár
1563 okt. 13. - sp. - Grebeli, Ján farár
1630 sp. - - - - Obrislanith, Martin farár
1639 - - 1640 - - Luipl, Wolfgang farár
1640 - - +1646 júl 2. Egin, Matej farár
1646 - - 1650 - - Ziegler, alias Zieglerinus Michael. farár
1650 - - 1654 - - Stoltz, Ján farár
1654 - - 1660 - - Usztineri, Michal farár
1660 - - 1664 - - Müller, Ján Michal farár
1664 - - 1677 - - Hartperger, Pavol farár
1677 - - +1692 aug. 16. Török, Vavrinec farár
1692 sept. 27. +1717 dec. 30. Markovič, Juraj (1665-1717) farár
1718 Matt. 20. 1724 apr. - Raab, Martin farár
1724 apr. 22. 1726 máj - Havlovec, Ján Jozef farár
1726 jún 14. 1731 feb. - Najmar, Ján Krstiteľ farár
1731 mar. 12. 1740 - - Peller, Matej farár
1741 nov. 18. 1759 - - Komparič, Juraj farár
1760 jan. 3. 1802 dec. 17. Szentgyörgyi, Ján (1720-1802) farár
1802 - - +1837 feb. 10. Notný, Anton farár
1837 - - +1863 okt. 26. Hartl, Jozef farár
1864 jan. 20. 1892 - - Malobický, Ignác farár
1892 - - +1915 jan. 14. Bakič, Ján farár 1912 assesor
1915 - - 1939 - - Kákonyi Ján farár
1939 - - 1951 - - Ovšonka, Andrej farár
1951 - - 1971 - - Balažovjech, Vojtech farár
1971 - - 1989 - - Hrebíček, Pavol správca farnosti
1989 - - 1999 - - Böhm Pavol, administrátor
1999 júl 1. - - - Loziňák, Jozef farár
2009 - - 2014 - - Tuma Viliam farár