logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čaňa

Zriadenie:
obnovená r. 1912
Titul kostola:
P. M. Mena (1949).
Iné mená:
Čaňa: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Csány, Czana, 1786 Cschány, Cschana, 1808, 1863–1882, 1895 Csány, 1888 Abaújcsány, 1892, 1898–1902 Csany, 1907–1913, 1938–1945 Hernádcsány, 1920–1938, 1945– Čaňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gyňov (541), k. B. S. J. (1924), 2. Skároš (820), k. P. M. Ruž. (1947), 3. Ždaňa (1044), k. P. M. Pom. kr. (1907).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Stručné dejiny:
Farnosť sa uvádza v pápežských desiatkoch z roku 1332-1337. Tamojší farár platil desiatky tri groše, čo svedčí o tom, že už v tej dobe existovala Čaňa ako farnosť. V čase reformácie, keď sa Čaňa stala evanjelickou, farnosť zanikla. V 18. storočí od roku 1734 do roku 1912 bola filiálkou Všechsvätých a v r. 1912 bola znovu obnovená samostatná rímskokatolícka fara a to dňa 20.júna 1912, kedy bol menovaný za farára do Čane ruskovský kaplán Jozef Kenedich a farnosť trvá dodnes.
Pramene:
https://www.farnostcana.sk/content/o-farnosti[28.11.2023]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1912 - - 1915 - - Kenedich, Jozef farár
1915 - - 1936 - - Árvay, Michal farár
1936 - - 1939 - - Duľa, Michal administrátor
1939 - - 1960 - - Ruska, Michal správca farnosti
1960 - - 1984 - - Turčáni, Ladislav správca farnosti
1984 - - 1990 - - Dugas, Jozef administrátor
1990 - - 1992 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
1992 - - 1998 - - Gostič, Peter, JCDr farár
1998 - - 2001 - - Bujdoš, Ján farár
2001 - - 2004 - - Hišem, Cyril, doc farár
2004 - - - - - Gira, Miroslav farár