logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čajkov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Iné mená:
Čajkov: okres Levice/Nitriansky kraj (Tekovská stolica)
1773 Csejkő, Czajkow, 1786 Cschejkő, Csajkow, 1808 Csejkő, Cžeykow, Cžaykow, 1863–1913 Csejkő, 1920– Čajkov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 oco. - - - - Jakub (Čajkov, 1561) farár
1578 sp. - - - - Bradáč, Gašpar farár
1626 sp. - - - - Sakan, Ján farár
1668 okt. 31. 1697 - - Mihálovics, Matej farár
1697 okt. 3. 1705 - - Takáč, Ján farár
1705 dec. 17. 1709 - - Gulička, Štefan farár
1709 jún 3. 1713 - - Krnáč, Ján farár
1713 apr. 13. 1715 aug. - Bartakovič, Pavol farár
1715 sept. 5. 1722 máj - Germani, Andrej farár
1722 jún 5. 1738 mar. 1. Jelenffy, Juraj (1685-1738) farár
1738 mar. 31. 1744 - - Ravasz, Andrej farár
1744 aug. 19. +1770 aug. 29. Stanek, Ján excurrendo z Rybníka
1770 - - 1787 - - Bán, Imrich Ladislav excurrendo z Rybníka n. Hronom
1787 - - 1791 - - Spissák, Pavol farár
1791 - - +1805 jún 2. Orfandl, František farár
1805 august - 1807 apríl 30. kochignacanton farár
1807 máj 1. +1820 sept. 20. Koch, František farár
1820 - - 1824 jún 2. Prúnyi, Jakub farár
1824 jún 27. 1833 mar. 3. Prihel, Jozef farár
1833 mar. 20. 1837 mar. 28. Gardner, Alojz farár
1837 jún 1. 1864 máj 17. Dualský, Matúš farár
1864 jún 10. 1881 máj 20. Schimaczius, Adolf farár
1881 aug. 24. 1892 - - Špuler, Július farár
1881 mar. 16. 1881 aug. 24. Špuler, Július administrátor
1892 - - 1912 - - Sármir, Ján farár
1912 - - +1917 august 17. Novák, Jozef (1879-1917) farár
1917 - - 1918 - - Hrdlicska, Alojz administrátor
1918 - - 1924 - - Hrdlicska, Alojz farár
1924 - - 1924 - - Ripper Štefan administrátor
1924 po - 1927 - - Bernatovič, Pavol administrátor
1927 po - 1928 - - Drgoň, Pavol administrátor
1928 - - 1931 - - Mikula Ladislav farár
1928 - - 1931 - - Mikula Ladislav administrátor
1932 - - +1933 nov. 18. Hric, Ondrej farár
1934 - - 1960 - - Turaz, Anton farár
1960 - - 1976 - - Štibraný, Roman Justín správca farnosti 1968 okr. dekan
1976 - - 1977 - - Senáši, Angelus Karol, OFMCap správca farnosti
1978 - - 1989 - - Surový Vojtech, SDB správca farnosti
1990 - - - - - Ščepko Jozef farár