logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Čachtice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Ladislava, kráľa
Iné mená:
Čachtice: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
po 1902 pričl. o. Komárno, Želovany.
1773 Cseitha, Csachticz, Czachtice, 1786 Cscheitha, Čschachticze, 1808 Csejte, Csejtha, Cžachtice, 1863 Csejthe, 1873–1913 Csejte, 1920– Čachtice
---------------
Komárno: 1773, 1786 Komarno, 1863, 1888 Komárno, 1873–1882, 1892–1902 Komárnó
Želovany: 1773 Zolnafalva, 1786 Zolnafalwa, 1863 Zsolnófalu, 1873–1902 Zsolnafalu
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Čachtice, 1332) kňaz
1408 sp. - - - - Peter (Čachtice, 1408) farár
1424 sp. - - - - Gabriel (Nové Mesto, 1419) farár
1469 oco. - - - - Juraj (Čachtice, 1469) farár
1514 sp. - - - - Andrej (Čachtice, 1514) farár
1561 sp. - - - - Martin (Čachtice, 1561) farár
1561 oco. - - - - Michal (Čachtice, 1561) farár
1606 - - 1660 - - Protestantskí duchovní
1630 sp. - - - - Fischer, Andrej farár
1660 - - 1665 - - Haško, Jakub farár
1665 Matt. 17. 1666 - - Faloni, Šimon Peter farár
1666 - - 1677 - - Bočkaj, Juraj František farár
1677 máj 3. 1678 mar. - Stephanóczy, Andrej farár
1678 mar. 28. 1679 - - Alovatius Joannes farár
1679 máj 3. 1692 - - Turnay, Martin Štefan Valentín farár
1692 apr. 16. 1692 jún - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1692 jún 5. 1695 - - Jančo, Jakub farár
1695 aug. 18. +1710 apr. 16. Turnay, Martin Štefan Valentín farár
1710 - - 1726 - - Jelenffy, Ján (1677-1736) farár
1726 dec. 12. 1741 - - Rummer, Juraj farár
1741 máj 10. 1750 - - Mackovič, Jozef farár
1750 nov. 24. +1771 dec. 31. Kačinga, Ján farár
1772 jan. 7. +1783 nov. 15. Urbanovszky Josephus. farár
1783 - - 1814 nov. 16. Klimko, Michal farár
1814 - - +1833 apr. 9. Sardik, Fabián Šebastián farár
1833 - - 1851 - - Urbanovský, Jozef farár
1851 sept. 30. 1864 - - Horecký, František farár
1864 mar. 13. +1866 okt. 1. Karaba, Štefan farár
1866 - - +1884 nov. 21. Ponner, Ján farár
1885 máj 26. 1920 - - Revický, Bartolomej farár 1898 dekan, 1912 okr. dekan
1920 - - 1922 - - Herda Rajmund administrátor
1922 - - 1954 - - Jarabek Jozef farár
1954 - - 1959 - - Žák František správca farnosti
1959 - - 1973 - - Gális, Ján správca farnosti
1973 - - 1983 - - Kramár, Bronislav Ignác, OPraem správca farnosti
1983 - - 1989 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1991 - - 1996 - - Šprlák, Bohuslav Jozef, OPraem farár
1993 - - 1997 - - Kalúz, Anton farár
1996 - - 1999 - - Košč, Ján Mária farár
1999 júl 1. 2004 - - Krajčík Peter, farár