logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bzovík

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Štefana, kráľa
Iné mená:
Bzovík: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Bozók, Bozok, Bzowík, 1786 Bosok, Bzowik, 1808 Bozok, Bzowík, 1863–1913 Bozók, 1920– Bzovík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Jalšovík (250), 2. Uňatín (250), k. Krista Kráľa (1957), 3. Dolné Mladonice (350), k. sv. Anj. Str. (1925), 4. Kozí Vrbovok (250), 5. Roveň (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Bzovík, 1332) farár
1358 sp. - - - - Aegydius (Bzovík, 1358) farár
1671 feb. 8. 1686 mar. - Kovačich, Andrej farár
1686 mar. 17. 1686 - - Hajdinovič, Pavol farár
1686 - - 1693 feb. - Skerlecz, Sotietatis Jesu farár
1693 mar. 24. 1704 - - Liczey, Ján farár
1704 - - 1712 - - Stiffa, Martin Július farár
1712 - - 1713 okt. - Bélay, Ján farár
1713 okt. 18. 1720 aug. - Trsztyánszky, Ján (Bzovík, -1720) farár
1720 aug. 23. 1725 apr. - Putsch, Martin farár
1725 apr. 26. 1727 okt. - Slovík, Jakub Martin farár
1727 okt. 10. 1730 júl - Zacsik Georgius. farár
1730 júl 25. +1753 jún 12. Hepner, Ján (?-1753) farár
1753 jún 29. +1773 jan. 23. Balko, Matej farár
1773 feb. 2. 1781 mar. 4. Söress, Leo farár
1781 mar. 4. 1787 sept. - Rákóczy, Imrich farár
1787 sept. 14. +1823 nov. 26. Nimetz, Ignác farár
1823 dec. 5. +1823 dec. 18. Pantl, Jozef farár
1824 feb. 3. 1833 aug. 18. Bokros de Kis-Vezekény Joannes farár
1833 sept. 25. +1848 jún 10. Janík, Michal farár
1848 aug. 7. +1868 nov. 18. Nemzethy, Jozef farár
1869 feb. 8. 1900 - - Poliakovič, Ján (1836-po r. 1920) farár
1900 - - 1908 - - Novotný, Ján farár
1908 - - 1927 - - Mischák Štefan farár
1927 - - 1927 - - Czakel, Emil farár
1927 - - 1932 - - Obert, Alexander farár 1928 dekan
1940 - - 1945 - - Dechet, Ján farár
1940 po - 1951 - - Frtús, Anton administrátor
1940 - - 1951 - - Šimek, František správca farnosti, farár 1941 cirk. škôldozorca, 1945 z. okr. dekana, 1947 bisk. šk. komisár, a okr. dekan
1951 - - 1953 - - Vida Teodor správca farnosti
1953 - - 1959 - - Čúlik Ernest, správca farnosti okr. dekan
1959 - - 1965 - - Mihaliak, Aurel administrátor
1965 - - 1972 - - Danišovič, Alojz správca farnosti
1972 - - 1990 - - Judiak, František správca farnosti r. 1980-1990 zastupoval v Čekovciach
1990 - - 1992 - - KRCHŇAVÝ Miloš farár
1990 - - 1990 - - Krchňavý, Miloš administrátor
1990 - - 1995 - - Kolník, Alojz, SVD farár