logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bytčica

Zriadenie:
1788
Titul kostola:
sv. Imricha (1844).
Iné mená:
Žilina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1949 pričl. o. Budatín, Závodie; 1949–1960, 1970 pričl. o. Bánová, Považský Chlmec, Strážov; 1970 pričl. o. Bytčica, Trnové pri Žiline; 1980 pričl. o. Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota; 1976–1990 pričl. o. Lietavská Lúčka (po 1907 pričl. o. Ilové; 1960 pričl. o. Porúbka); 1980–1990 pričl. o. Rosina, Teplička nad Váhom, Turie (po 1877 pričl. o. Tri Dvory), Višňové.
1773, 1786 Solna, Silein, Žilina, 1808 Zsolna, Solna, Sillein, Žilina, 1863–1913 Zsolna, 1920– Žilina
-------------
Bytčica: 1773 Bitcsicza, Bittčica, 1786 Bitschicza, 1808 Bicsicza, Bičica, 1863 Bittsica, Bicsice, 1873–1902 Bittsica, 1907–1913 Bicsefalu, 1920–1970 Bytčica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Liet. Lúčka (2.480), kap. sv. Jozefa (1932), 2. Porúbka (620), kap. Najsv. Trojice (1924).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1790 - - Bresztyenszky, Josephus farár
1790 - - 1791 - - Treszkony, Georgius farár
1791 - - 1793 - - Uhlár, Josephus farár
1793 - - 1794 - - Otrokóczy, Joannes farár
1794 - - 1796 - - Polkoráb, Andreas farár
1796 - - 1799 - - Szlatiny, Joannes farár
1799 - - 1804 - - Bartakovics, Damianus, OFM farár
1804 - - 1810 - - Dávid, Jozef farár
1810 - - 1820 - - Horecký, Anton farár
1820 - - 1822 - - Kovárik Gerard OFM farár
1822 - - +1845 júl 2 Zaymus, Andrej administrátor, farár
1845 - - 1862 - - Karell, Jozef (1814-1876) farár
1863 jan. - +1902 júl 19. Zaymus, Romuald Čestislav farár
1902 - - 1902 po - Beniač, Štefan administrátor
1902 - - 1903 - - Filkorn, František administrátor
1903 - - 1913 - - Markovič, Klement administrátor, farár
1913 - - 1936 - - Aništik, Vojtech farár
1936 marec 1. 1937 okt. 1. Blažek, Albín správca farnosti
1937 okt. 1. 1947 dec. 1. Rumpel, Karol správca farnosti 1939 spovedník Sestier, 1940 tajomník okr. dekana, 1942 okr. dekan, cirk. škôldozorca
1947 - 1950 - - Praženec, Viliam administrátor, farár
1950 - 1953 febr. 1. Barát, Marcel správca farnosti
1953 - - 1959 - - Figura, Jozef Kalixt, OFM správca farnosti
1959 apríl 15. 1998 júl 13. Šinský, Michal správca farnosti 1975 č. dekan, 1990 Monsignor
1998 - - 2009 - - Zedník, Ľubomír správca farnosti 2007 honor. dekan