logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Buková

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol Navštívenia Panny Márie
Iné mená:
Buková: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Bixard, Bixárd, 1786 Bikszard, 1808 Bikszárd, Bixárd, 1863–1920 Bikszárd, 1927–1948 Biksard, 1948– Buková
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 sept. - 1792 nov. - Bokoll, Fabián farár
1793 jan. - 1800 apr. - Hiray, Rudolf farár
1800 júl - 1810 jún - Machovič, Štefan farár
1810 okt. - 1811 júl - Horňáček, Ján farár
1811 sept. - 1817 aug. - Schulegh, Samuel Peter farár
1817 aug. - 1821 dec. - Jančo, Juraj farár
1821 dec. - 1831 okt. 19. Markovič, Anton (1787-1860) farár
1831 nov. 3. 1840 aug. 28. Penyáska, Pavol farár
1840 sept. 1. +1866 feb. 7. Čisár, Jozef farár
1866 feb. 7. 1867 dec. 3. Valenta Joannes. farár
1867 dec. 6. 1879 sept. - Bezák, Štefan (1838-1920) administrátor
1879 sept. 10. 1882 mar. 20. Vámossy Carolus. farár
1882 mar. 20. 1888 - - Nemes, Anton farár
1888 - - 1892 - - Kollár, Martin farár
1892 - - 1897 mar. 1. Szeder, Alexander administrátor
1897 - - 1904 - - Majzon Macar. Emeric. farár
1897 - - 1897 po - Kopčany, Eduard František administrátor
1904 - - 1905 - - Bachraty, Valerián Ján administrátor
1905 - - 1922 - - Sučan, Jozef farár
1923 - - 1929 - - Sasinek, Nilus Ján, OFM farár
1931 - - 1932 - - Klabeček, Rajmundus administrátor
1937 - - 1937 po - Horváth, Michal (1908-1980) administrátor
1938 - - 1938 - - Ďuriš, Andrej správca farnosti
1939 - - 1940 - - Čierny, Vavrinec administrátor
1940 - - 1945 - - Dolinský, Ján farár
1945 - - 1951 - - Babor, Kolumbán Jozef, OFM farár
1951 - - 1952 - - Olšovský, Jozef správca farnosti 1952-1954 základná vojenská služba.
1953 - - 1967 - - Kamody, Emil správca farnosti
1967 - - 1968 - - Masarovič, Jozef správca farnosti
1968 - - 1971 - - Balko, Vojtech správca farnosti
1972 - - 1981 - - Dubec, Pavol správca farnosti
1981 - - 1996 - - Mikovič, Ján správca farnosti