logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budkovce

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Najsv. Trojice (14. st.).
Iné mená:
Budkovce: okres Michalovce/Košický kraj (Zemplínska stolica)
1773 Butka, Butkowcze, 1786 Buttka, 1808 Butka, Butkowce, 1863–1913 Butka, 1920– Budkovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sliepkovce (550), k. Premen. Pána (1923), 2. Dúbravka (450).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Imrich(Budkovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(Budkovce,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Peter(Budkovce,1332) kňaz
1790 - - 1794 - - Vitlinszky, Alexander farár
1794 - - 1800 - - Vitlinszky, Adam farár
1800 okt. 26. 1819-1836 - - Stark, Matej farár
1819 máj 8. - - - Kellner, Michal farár
1856 - - - - - Schieder, Ján farár
1890 - - - - - Gerich, Július administrátor-farár
1928 - - 1936 - - Schmidt, Dezider administrátor-farár
1928 - - 1928 - - Kováč, Eugen administrátor
1937 - - 1941 - - Tomčák, Ladislav administrátor-farár
1965 - - - - - Piškanin, Andrej správca farnosti
1990 - - 2005 - - Zlatohlavý Anton farár
2005 - - 1.9.2006 - - Fábry, Peter administrátor
2006 sept. 1. - - - Pristaš, Marek administrátor