logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Budimír

Zriadenie:
zmienka 1318
Titul kostola:
Povýšenia sv. Kríža (1700).
Iné mená:
Budimír: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica)
1773 Budamér, Buczimir, 1786 Budamér, Budzimir, 1808 Budamér, Budzymir, Budimír, 1863–1913 Budamér, 1920 Budimir, Budzimir, 1927– Budimír
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Beniakovce (190), k. B. S. J. (1926), 2. Bretejovce (360), k. P. M. Sedemb. (1785), 3. Janovik (380), sv. Jána Krst. (1975), Seniakovce (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Filip(Budimír,1332) kňaz
1797 - - 1810 - - Arvay, Jozef farár
1810 - - 1811 - - Findoray, Jozef farár
1811 - - 1814 - - excurrendo z Ploského
1815 - - 1825 mar. 25. Duka Štefan administrátor-farár
1825 - - 1828 aug. 1. Szlavkay, Andrej administrátor
1828 - - 1829 - - Rothammer, František administrátor
1830 - - 1843 - - Angyal, Juraj farár
1843 - - 1844 - - Bališ, Lazár, OFM administrátor
1845 - - 1848 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) administrátor
1848 - - 1848 - - Orlich, Jozef administrátor
1848 - - 1852 - - Moravtsik, Bruno, OFM administrátor
1852 - - 1895 - - Borzay, Jozef farár
1895 - - 1916 - - Sidelszky, Pavol administrátor
1916 - - 1931 - - Richtárčik, Augustín administrátor
1931 - - 1935 - - Miko, Róbert farár
1936 - - 1959 - - Prokop, Jozef správca farnosti
1959 - - 1976 - - Juhás, Vojtech správca farnosti
1977 - - 1990 - - Kendra, Jozef správca farnosti
1990 - - 2005 - - Jakubčin, František farár