logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Buda-Eörs (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
Iné mená:
Buda-Eörs.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1296 aug. 1. - sp. - Pavol (Budaeörs, 1296) farár
1320 sp. - - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal (Budaeörs,1322) farár
1738 - - 1743 - - Spravuje rehoľa Trinitárov spoločná správa
1743 - - 1744 - - Spravovali františkáni a kapucíni spoločná správa
1744 feb. 20. 1751 - - Helmár, Ján farár
1751 - - 1752 - - Spravovali kapucíni spoločná správa
1752 aug. 5. 1756 - - Weldl, rectius Vellek Joannes. farár
1756 nov. 8. 1761 - - Czillich, Ľudovít farár
1761 aug. 1. 1764 - - Reich, Sebastián farár
1764 mar. 14. +1782 jún 20. Mertinger, Jozef (1700-1750) farár
1782 júl 2. 1793 júl 14. Hartmann, Ján farár
1793 aug. 16. +1798 feb. 28. Wilhelmb Ignatius. farár
1798 mar. 1. +1831 sept. 26. Schwartz, Jozef farár
1831 sept. - +1834 apr. 8. Wagner Banedictus. farár
1834 júl 16. +1849 jan. 2. Kolkovič, Ignác farár
1849 - - 1855 - - Brunner, Ján farár
1855 - - +1877 jan. 1. Dobronyi, Michal farár
1877 jan. 1. 1877 júl 15. Porteleki, Teodor farár
1877 júl 15. 1887 - - Szelepcsényi Ladislaus. farár
1888 - - - - - Ulmer Georgius. farár
1907 - - - - - Csizmazia, František farár
1923 - - 1925 - - Heissenberger, Richard administrátor
1925 - - - - - Aubermann, Mikuláš administrátor, farár 1927 farár