logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bučany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Margity, panny a mučenice
Iné mená:
Bučany: okres Trnava/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Bucsan, Bucžany, 1786 Alschó-Bucschan und Felschő-Bucschan, 1808 Alsó-Bucsán, Kis-Bucsán cum Felső-Bucsán, Nagy-Bucsán, Dolní Bučany et Horní Bučany, 1863 Nagybucsán és Kisbucsán, 1873–1882 Alsóbucsán és Felsőbucsán, 1888 Nagybucsány és Kisbucsány, 1892–1913 Bucsány, 1920– Bučany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Trakovice (1470), k. sv. Štefana kr. (1700).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1706 jan. 7. 1708 apr. - Gudič, Juraj farár
1708 apr. 15. 1710 jan. - Raškovič, Andrej Jozef farár
1710 Jau. 15. - - - Hizay, Juraj farár
1787 - - +1795 aug. 14. Osuskay, Jozef farár
1795 - - +1806 aug. 9. P. Czabazday Cyrillus, OFM farár
1806 aug. - +1855 aug. 9. Hettes, Ján farár
1856 - - 1870 jún - Spányi, Jozef farár
1870 jún - 1870 okt. - Wagner Ferdinandus. farár
1870 okt. - 1881 aug. 18. Holeksy, Jozef farár
1881 aug. 18. 1887 - - Bielický, Justín administrátor
1887 - - 1911 - - Pažitný, Pavol farár
1911 - - 1911 po - Ravasz, Štefan (1879-1953) administrátor
1911 - - 1922 - - Jarabek Jozef farár
1922 - - 1922 po - Herda Rajmund administrátor
1922 - - 1923 - - Turaz Anton administrátor
1923 - - +1927 - - Jakubeczy, Ernest farár
1927 po - 1928 - - Rácz, Štefan (1897-1972) administrátor
1928 - - 1930 - - Drgoň, Pavol farár
1930 - - 1931 - - Smižár, Bartolomej administrátor
1931 - - +1933 - - Lavička, Andreas farár
1933 - - 1936 - - Zalka, Ján správca farnosti
1936 - - 1938 - - Janovits Edmund správca farnosti
1938 - - 1940 - - Belica Ignác administrátor
1940 - - - - - Belica Ignác farár
1947 po - 1948 - - Guba Jozef zast. administrátor
1951 - - 1951 - - Rock, Augustín administrator
1951 - - 1957 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1957 - - 1963 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1963 - - 1965 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti
1965 - - 1972 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1972 - - 1987 - - Kovár, Blažej správca farnosti
1987 - - 1994 - - Bederka Ján, JCLic. administrátor