logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brodno

Zriadenie:
v XVI. st. už jestvovala; znovu zriadená r. 1788
Titul kostola:
Všetkých svätých.
Iné mená:
Žilina: okres Žilina/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1949 pričl. o. Budatín, Závodie; 1949–1960, 1970 pričl. o. Bánová, Považský Chlmec, Strážov; 1970 pričl. o. Bytčica, Trnové pri Žiline; 1980 pričl. o. Brodno, Mojšova Lúčka, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota; 1976–1990 pričl. o. Lietavská Lúčka (po 1907 pričl. o. Ilové; 1960 pričl. o. Porúbka); 1980–1990 pričl. o. Rosina, Teplička nad Váhom, Turie (po 1877 pričl. o. Tri Dvory), Višňové.
1773, 1786 Solna, Silein, Žilina, 1808 Zsolna, Solna, Sillein, Žilina, 1863–1913 Zsolna, 1920– Žilina
----------------
Brodno: 1773, 1786, 1808, 1863 Brodno, 1873–1877, 1888–1902 Brodnó, 1882 Baradna, 1907–1913 Borodnó, 1920–1979 Brodno
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vranie (800), kap. sv. Cyrila a Metoda (1947), 2. Zádubnie (800), 3. Oškerda (400), kap. B. S. J. (1934), 4. Snežnica (1.100), kap. P. M. (1907).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Schematizmy uvádzajú, že farnosť existovala už v 16. storočí. Neskošie bola obec administratívne začlenená do farnosti Kysucké Nové Mesto. Po odčlenení v roku 1788 farský kostol Všetkých svätých spravoval tieto obce: Budatín, Oškerda, Snežnica, Vranie a Zadubnie.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 okt. 1. 1792 dec. 31. Babilovič, Martin farár
1793 okt. 1. 1823 mar. 31. Kernyei, Ján farár
1823 apr. 1. 1823 sept. 30. Perinay, Ján administrátor
1823 okt. 1. 1830 dec.. 31. Holeš, Ján farár
1830 sept. 1. 1844 mar. 31. Verka, Juraj farár
1844 apr. 1. 1849 okt. 31. Čajka, Michal administrátor
1849 nov. 1. 1870 jún 30. Padevet, Anton farár
1870 júl. 1. 1909 aug. 31. Uškert, Ján farár
1909 sept. 1. 1910 jan. 31. Kmeťko, Karol administrátor
1910 febr. 1. 1937 jan. 3. Bielik, Michal farár
1937 febr. 1. 1939 apr. 30. Omelka, Jozef administrátor
1939 máj 1. 1957 febr. 28. Miklošovič, František farár
1957 - - 1963 - - Klimek, Ján správca farnosti
1963 - - 1966 - - Vanko, Pavol správca farnosti
1966 - - +1991 aug. 26. Minárik, Jozef (1912-1991) správca farnosti
1991 - - 2011 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti 2001 čestný dekan