logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Brezovica

Zriadenie:
1300
Titul kostola:
Všechsvätých (1300)
Iné mená:
Brezovica: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Berzevicze, Brezowicza, 1786 Berzewicza, Berzowicza, 1808 Berzevicze, Berzowice, 1863–1913 Berzevice, 1920 Brezovica, 1927–1965 Brezovica nad Torysou, 1965– Brezovica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Tichý Potok.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1791 - - Ruzsinszky, Adauctus, OFM administrátor
1792 - - 1821 - - Vranka, Ján farár
1821 júl 1. 1823 júl 2. Szlavkay, Jozef farár
1823 - - 1837 - - Augusztényi, Ján administrátor,farár
1823 - - 1826 - - Szkurkay, Juraj excurrendo
1837 - - 1847 - - Zamborský, Peter farár
1847 - - 1848 - - Csamer, Michal, OFM administrátor
1848 - - 1881 - - Tuláč, Alexander farár
1882 - - 1918 - - Pernyik, Andrej administrátor-farár
1918 - - 1928 - - Zelený, Melichar správca farnosti
1929 - - 1930 - - Tuleja, Ján administrátor
1930 - - 1938 - - Jacko, Ján (1898-1977) administrátor
1938 - - 1938 po - Winter, Ernest administrátor
1938 - - 1950 - - Kišiday, Juraj administrátor
1950 - - 1952 - - Bartko, Ladislav administrátor
1952 - - 1952 - - Onderuv, Ján administrátor
1952 - - 1991 - - Ducko, Štefan správca farnosti
1992 - - 1992 - - Tatarko, Anton administrátor
1992 - - 1996 - - Sojčák Štefan excurrendo
1996 - - 2004 - - Sojčák Štefan farár
2004 - - - - - Ščerba, Pavel farár