logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Bratislava - Rusovce

Zriadenie:
1948
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
Bratislava: Bratislava/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) hlavné mesto Slovenskej republiky ( 1946 pričl. o. Devín (1863–1938, 1944–1946 pričl. o. Karlova Ves), Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača, Vajnory; 1971 pričl. o. Čunovo [mošon.], Devínska Nová Ves, Jarovce [mošon.], Podunajské Biskupice (1944 pričl. o. Komárov), Rusovce [mošon.], Vrakuňa, Záhorská Bystrica.
1773 Posonium, Posony, Presburg, Pressporek, 1786 Preßburg, Posony, Pressporek, Posonium, Pisonium, 1808 Posonium, Posony, Pozsony, Preßburg, Pressporek, 1863, 1877–1913 Pozsony, 1873 Poson, 1920– Bratislava
Rusovce: 1773 Oroszvár, Kadlburg [!], 1786 Karlburg, Oroszwár, 1808 Oroszvár, Carloburgum, Karlburg, 1863–1947 Oroszvár, 1947–1971 Rusovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Farnosť pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej medzi rokmi 1948-52 z maďarskej diecézy Győr.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1952 - - 1976 - - Navrátil, Tibor farár
1976 - - 1980 - - Kalúz, Anton správca farnosti
1979 - - 1987 - - Marko, František